EX-Center

Kontakt

  • Marie Wikström, koordinator. E-post: marie.wikstrom@ex-center.org
    Tel 08-551 087 02
  • Ingrid Ekenman, ortopedläkare. E-post: info@ex-center.org. 
  • Shadi Ghassemi, ortopedläkare och specialist på neurosedynskador.
    E-post: info@ex-center.org 

Länk till EX-Center

Kort om diagnosgruppen

EX-Center är ett rehabiliterings- och kunskapscenter på riksnivå för barn och vuxna med medfödda multipla extremitetsskador såsom dysmeli, neurosedynskador, TAR-syndromet, Artrogrypos och Aperts syndrom samt förvärvade multipla extremitetsskador på grund av trauma eller sjukdom (sepsis eller tumörer).