EX-Center

Kontakt

  • Marie Wikström, koordinator
    marie.wikstrom@ex-center.org. Tel 08-55 10 87 02
  • Zewar Al Dabbagh, ortopedläkare
    info@ex-center.org
  • Fredrik Buch, ortopedläkare
    info@ex-center.org

Länk till EX-Center

Kort om diagnosgruppen

EX-Center är ett rehabiliterings- och kunskapscenter på riksnivå för barn och vuxna med medfödda multipla extremitetsskador såsom dysmeli, neurosedynskador, TAR-syndromet, Artrogrypos och Aperts syndrom samt förvärvade multipla extremitetsskador på grund av trauma eller sjukdom (sepsis eller tumörer).