Ektodermal dysplasi, mer om teamet

I Stockholm finns ett multidisciplinärt expertteam för personer med Ektodermal Dysplasi.

Teamet består av specialisttandläkare, allmänläkare, hudläkare och medicinsk genetiker. Vid behov kan remiss sändas till logoped och psykolog.

Vårdprogram finns. 

Vi samarbetar med