Ektodermal dysplasi, mer om teamet

Mer om teamet

I Stockholm finns ett multidisciplinärt expertteam för personer med Ektodermal Dysplasi.

Teamet består av specialisttandläkare, barnläkare och allmänläkare, hudläkare, medicinsk genetiker och logoped.

Det finns ett vårdprogram och alla som vill kan remitteras till teamets barn- eller allmänläkare för undersökning och koordination av framtida vårdinsatser. Barnläkaren och allmänläkaren kan vid behov remittera till andra specialister och utfärda intyg.

Vi samarbetar med