Team för extremitetsavvikelser, TEA (fd dysmeliteamet)

Kontakt

 • Malin Ljung, koordinator/ sjuksköterska,
  Neuropediatriska mottagningen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus
  Tel: 08-517 774 58.
 • Marie Andersson, koordinator/ sjuksköterska,
  Handkirurgiska mottagningen, Södersjukhuset
  marie.andersson@sodersjukhuset.se. Tel: 08- 616 3966
 • Tobias Laurell, läkare
  Handkirurgiska mottagningen, Södersjukhuset
  tobias.laurell@sodersjukhuset.se

Mer om teamet

Om diagnosgruppen

Dysmeli är ett samlingsbegrepp för flera diagnoser inom arm och ben där delar av eller hela armar eller ben saknas sedan födseln. Inom vården kallas det oftast för en reduktionsmissbildning. Förutom reduktionsmissbildningar så förekommer även andra medfödda avvikelser inom övre extremiteten, till exempel extra fingrar, sammanväxta fingrar, förstoring (hyperplasi) eller förminskning (hypoplasi) av hand/arm eller stela leder. Teamet för extremitetsavvikelser i Stockholm tar all tillgänglig kunskap om alla avvikelser i armen och handen i beaktande när vi tar hand om det enskilda barnet och familjen. Teamet utreder, behandlar och följer patienten genom hela livet.