Rhabdomyosarkom

Rhabdomyosarkom i urinblåsan, prostata, vagina eller yttre genitalia är den vanligaste formen av cancer i nedre urinvägarna hos barn. Trots detta diagnostiseras endast cirka ett fall årligen i Sverige.

Traditionellt har denna sjukdom behandlats med cellgifter i kombination med kirurgi och i vissa fall även yttre strålbehandling. I syfte att undvika de negativa effekterna av behandlingen har en ny behandlingsstrategi utvecklats, där man använder brachyterapi för att ge kraftig strålbehandling på ett litet och precist begränsat område. Därmed minskar behovet av utvidgad kirurgi, utan att ge avkall på behandlingens effektivitet. På Karolinska Universitetssjukhuset har man sedan 2004 utnyttjat denna behandlingsstrategi, som tillsvidare endast tagits i bruk på ett fåtal andra centra i Europa. Med denna typ av behandling kan man i de allra flesta fall undvika radikal kirurgi som ofta skulle innebära en livslång invaliditet för patienten, t.ex. på grund av att en del av, eller hela, urinblåsan avlägsnats.

Resultaten av behandlingen är lovande beträffande överlevnad, njurfunktion, blåsfunktion och sexuell funktion. En studie för att klargöra långtidseffekterna pågår. Metoden har även använts framgångsrikt på andra, ännu mer sällsynta sjukdomar i nedre urinvägarna hos barn.