Team för cancer i nedre urinvägarna hos barn

Kontakt

  • Anna Sahlqvist, koordinator/ specialistsjuksköterska barn och ungdom, Astrid Lindgrens barnsjukhus
    Epost: anna.sahlqvist@sll.se. Tel: 08-517 709 20

Kort om diagnosgruppen

Cancer i nedre urinvägarna hos barn är mycket ovanligt. Rhabdomyosarkom i urinblåsan, prostata, vagina eller yttre genitalia är den vanligaste formen. Trots detta diagnostiseras endast cirka ett fall årligen i Sverige.

Mer om diagnosgruppen