Team för DSD (avvikande könsutveckling)

Kontaktuppgifter

  • Mottagningen för barnendokrinologi. Tel: 08-123 775 78

DSD-teamet:

  • Emelie Beckman, sjuksköterska
  • Anna Nordenström, barnendokrinolog
  • Gundela Holmdahl, barnurolog
  • Anna Strandqvist, psykolog

Team för Avvikande könsutveckling är en del av det Europeiska referensnätverket (ERN) för Endo-ERN

Som medlem i ERN kan teamet vid behov erbjuda rådgivning med stöd från experter från andra europeiska vårdgivare.

För vårdgivare / remissförfarande 

Remisser skickas till: 

S Barn endokrin Mott
Karolinskavägen 37A, Solna
QB83 Mottagning Barn endokrinologi
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

Kort om diagnosgruppen

När könsutvecklingen avviker från det vanliga kallas det internationellt för "DSD" som står för "disorders of sex development". DSD kan uppkomma på många olika sätt och på olika nivåer under utvecklingen på grund av avvikande könskromosomer eller könskörtlar eller att utvecklingen under fosterstadiet inte sker på vanligt sätt. I Sverige föds cirka 20 barn årligen med oklar könstillhörighet där det behövs en utredning innan man kan avgöra om det är en flicka eller pojke. DSD är ett välkänt tillstånd som DSD-teamets medlemmar är vana vid att utreda och behandla.

Endo-ERN för patienter och familjer

 

Mer information