Team för DSD (avvikande könsutveckling)

Kontaktuppgifter

 • Inger Bjernekull, koordinator/sjuksköterska
  inger.bjernekull@sll.se. Telefon: 08-517 775 78
 • Anna Nordenström, barnendokrinolog
  anna.nordenstrom@ki.se
 • Louise Frisén, barnpsykiatriker
  louise.frisen@ki
 • Anna Strandqvist, barnpsykolog
  anna.strandqvist@ki.se

Enkät om eventuella önskemål om insatser från oss i DSD-teamet 

Kort om diagnosgruppen

När könsutvecklingen avviker från det vanliga kallas det internationellt för "DSD" som står för "disorders of sex development". DSD kan uppkomma på många olika sätt och på olika nivåer under utvecklingen på grund av avvikande könskromosomer eller könskörtlar eller att utvecklingen under fosterstadiet inte sker på vanligt sätt. I Sverige föds cirka 20 barn årligen med oklar könstillhörighet där det behövs en utredning innan man kan avgöra om det är en flicka eller pojke. DSD är ett välkänt tillstånd som DSD-teamets medlemmar är vana vid att utreda och behandla.

 

Mer information