Team för Artrogryposis Multiplex Congenita – AMC

Mer om teamet

 

Kort om diagnosen

AMC, eller artrogrypos, är ett medfött tillstånd som kännetecknas av felställningar i fler än två leder i olika delar av kroppen. Namnet beskriver ett symtom och det finns många olika underliggande orsaker, som sjukdom i muskulatur, nervsystem eller skelett. Tillståndet förekommer hos ungefär 1 av 5000 födda barn. Den vanligaste formen amyoplasi, som också kallas klassisk AMC, kännetecknas av underutveckling av skelettmuskulatur och beror sannolikt på störd blodcirkulation under fosterlivet. Vid de distala varianterna, där framför allt leder i händer och fötter påverkats, finns ofta en genetisk förklaring. Allvarliga former med missbildningar av andra organ och centrala nervsystemet finns också. På grund av den varierande symtombilden behövs oftast en multiprofessionellt omhändertagande.