EU-partner i RD-Action

EU-partner i Rare Disease-Action

RD-Action projektet omfattar arbetet med klassificering och kodifiering av sällsynta diagnoser, implementering av de europeiska kommissionens rekommendationer inom hälso- och sjukvården för sällsynta diagnoser samt utveckling och underhållning av Orphanet databasen. Projektet sker i samarbete med den europeiska patientorganisationen (EURORDIS) och syftar också till att stödja den europeiska expertgruppen i sitt arbete inom sällsynta diagnoser i de olika medlemsländerna.

Kontakt: Rula Zain, Docent
rula.zain@ki.se