Orphanet Sverige & OrphaNews

CSD – Karolinska är Orphanets svenska partner.

Orphanet är en internationell referensportal med lättillgänglig information om tusentals sällsynta diagnoser, specialister, laboratorieanalyser, forskningsprojekt, kliniska studier, särläkemedel och patientorganisationer.

Orphanews - The newsletter for the rare disease community

Orphanet - Youtube video, 2 min

Kontakt:
Rula Zain, Docent
rula.zain@ki.se