Nationellt samarbete

CSD Karolinska samverkar med

CSD i samverkan i Sverige - Vid de olika universitetssjukhuset i Sverige kan du kontakta CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information
NPO/RPO - Nationella och regionala programområden. 
GMS - Genomic Medicine Sweden, samordnar införandet av precisionsmedicin och banar väg för bättre diagnostik, vård och behandling i hela Sverige