European Reference Networks - ERN

Europeiska referensnätverk

Animationsfilm om ERN, 3 min lång

EU har beslutat inrätta europeiska referensnätverk (ERN) för komplexa tillstånd, däribland sällsynta diagnoser. Målet med nätverken är att samla den europeiska expertisen som finns inom en diagnos/diagnosgrupp för att kunna erbjuda ett bättre omhändertagande och ökat kunskapsutbyte 

Mer information om ERN hittar du här.

I Region Stockholm - Gotland finns cirka 50 expertteam knutna till 21 ERN (Europeiska referensnätverk).

Följande multidisciplinära expertteam inom Region Stockholm - Gotland uppfyller, i samverkan med Centrum för sällsynta diagnoser (CSD), EU-kriterierna för Centre of Expertise och är nu huvudmedlemmar i respektive ERN:


Utöver dessa ERN finns följande nätverk där Region Stockholm inte har något expertteam som medlem för närvarande:

  • ERN on Rare and Complex Epilepsias, EpiCARE
  • ERN on Rare and Undiagnosed Skin Disorders, ERN-Skin
  • Gateway to Uncommon and Rare Diseases of the Heart, GUARD-Heart