Informationsmaterial för nedladdning

Här finner du olika typer av informationsmaterial från CMMS som du kan ladda ned eller beställa gratis från Webbutiken i tryckt format.

Vården kan kostnadsfritt beställa informationsbroschyren samt affischen om PKU-provet som tryckt material från Webbutiken. Det tryckta materialet kan i dagsläget endast erbjudas vårdgivare som kommer i direktkontakt med gravida kvinnor innan nedkomst, det vill säga mödravårdscentraler, barnmorskemottagningar eller motsvarande. Dessa kan i sin tur dela ut materialet till blivande föräldrar i samband med mödravårdskontroll.

Informationsmaterial för nedladdning

Till Karolinska Universitetslaboratoriets startsida