Ackreditering

CMMS är ackrediterade av SWEDAC. Här är en lista på de analyser som för närvarande ingår i ackrediteringen.

 • 3-Hydroxibutyrat i plasma
 • Aminolevulinsyra i urin
 • Aminolevulinsyradehydratas i erytrocyter
 • Erytrocyter, volymfraktion i blod
 • Hemoglobin i blod
 • Homocystein och Metionin i plasma
 • L-Karnitin (fritt och total) i plasma eller urin
 • Porfobilinogen i urin
 • Porfobilinogendeaminas i erytrocyter
 • Porfyriner i erytrocyter
 • Porfyriner i faeces eller urin
 • Porfyriner (fraktionerade) i faeces eller urin

Aminosyror i plasma

 • alfa-Aminobutyrat (ABU)
 • Alanin (ALA)
 • Arginin (ARG)
 • Asparagin (ASN)
 • Aspartat (ASP)
 • Citrullin (CIT)
 • Cystin (CYS)
 • Fenylalanin (PHE)
 • Glutamat (GLU)
 • Glutamin (GLN)
 • Glycin (GLY)
 • Histidin (HIS)
 • Isoleucin (ILE)
 • Leucin (LEU)
 • Lysin (LYS)
 • Metionin (MET)
 • Ornitin (ORN)
 • Prolin (PRO)
 • Serin (SER)
 • Taurin (TAU)
 • Treonin (THR)
 • Tryptofan (TRP)
 • Tyrosin (TYR)
 • Valin (VAL )

Genetiska analyser

 • Alla analyser utförda med Sangersekvensering är ackrediterade.

Nyföddhetsscreeningen med PKU-provet

 • Biotinidas vid screening för biotinidasbrist
 • Galaktos-1-fosfat-uridyltransferas vid screening för galaktosemi
 • 17α-hydroxyprogesteron (17-OH-P) vid screening för kongenital binjurebark hyperplasi
 • Tyreoideastimulerande hormon (hTSH) vid screening för kongenital hypotyreos

Puriner och pyrimidiner i urin

 • Adenosin
 • AICAR (5-Aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide)
 • Guanosin
 • Inosin
 • Tymidin
 • Tymin
 • Uracil
 • Urinsyra
 • Xantin

Läs om ackreditering hos SWEDAC

Till Karolinska Universitetslaboratoriets startsida