Synpunkter på Webbutiken

I vårt förbättringsarbete vill vi gärna ha dina synpunkter. Vi uppskattar om du tar dig tid att svara på några frågor hur du upplever Webbutiken.

Frågeformulär Webbutiken

1. Hur upplevde du anmälan till webbutiken
2. Hur upplever du det är att beställa i Webbutiken?
3. Är manualen lätt att följa när du ska göra en beställning?
5. Hur har du hittat de produkter du vill beställa? (flera svar är möjligt)
6. Hittar du önskad information om produkten?
8. Har produktbladen som finns på vissa produkter varit användbara?
9. Hur tycker du att leveranstiderna är?