Anmälan till webbutiken

Anmäl dig här för att få inloggning till Karolinska universitetslaboratoriets webbutik för beställning av provtagningsmateriel, etiketter, remisser och övrigt materiel.

Observera att beställning av provtagningsmateriel från Webbutiken endast gäller för de prover som du skickar till Karolinska Universitetslaboratoriet för analys.

Om er enhet redan har en inloggning till webbutiken och endast vill ändra någon eller några uppgifter, använd istället formuläret "Ändra uppgifter i webbutiken"

Anmälan till laboratoriets Webbutik

Är verksamheten registrerad vårdgivare hos IVO?
Produkter som ska beställas