Anmälan till webbutiken

Anmäl dig här för att få inloggning till Karolinska universitetslaboratoriets webbutik för beställning av provtagningsmateriel, etiketter, remisser och övrigt materiel.

Om er enhet redan har en inloggning till webbutiken och endast vill ändra någon eller några uppgifter, använd istället formuläret "Ändra uppgifter i webbutiken"


Ange ett användarnamn, i e-post format (ej å, ä eller ö), som blir er enhets inloggning i webbshoppen. Använd gärna er enhets gemensamma e-post adress, funktionsbrevlåda, eller ett påhittat namn som innehåller ett @. Exempel, mottagningxxx@labmateriel.se