PETS (Pediatric Emergency Transport Service)

PETS (Pediatric Emergency Transport Service) är en del av funktionsområdet Barn perioperativ medicin och intensivvård vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. PETS utför transporter under intensivvårdsmässiga förhållanden av sjuka barn från 0-18 års ålder. PETS har två separata beredskapslinjer, båda med 30 minuters inställelsetid dygnet runt, året om; PETS för barn i åldrarna 0-18 år och Neo-PETS för premaurfödda barn.

PETS utför akuta och planerade transporter av svårt sjuka barn från 0 - 18 års ålder med bakjourskompetenta barnanestesiologer och specialistutbildade sjuksköterskor med lång erfarenhet från barnintensivvård och barnanestesi.

PETS-jouren vid BIVA, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.
Telefon till PETS-jouren, vänligen se nedan under kontakt.

Transporterna sker mellan sjukhus inom och utanför Sverige och utförs med ambulans, intensivvårdsbuss, helikopter eller ambulansflyg beroende på avstånd och väderförhållanden.

PETS fungerar som en mobil intensivvårdsenhet. Vi medför avancerad medicinteknisk apparatur anpassad för barn i alla åldrar. Vi har möjlighet till bland annat NO-behandling och ventilation med kvalificerade intensivvårdsventilatorer under transport.

Vi har en lista för förberedelser (se Checklista remittent inför PETS-transport) som vi vill ha hjälp med innan vi kommer. PETS jouren kommer också att ställa frågor till remitterande läkare (se Transportjournal).

Transportjournal och Checklista

PETS har två separata beredskapslinjer dygnet runt, året om; PETS för barn i åldrarna 0 - 18 år och neo-PETS för prematurfödda barn.

För patient utanför Stockholms Läns Landsting som ska transporteras till Astrid Lindgrens Barnsjukhus för fortsatt vård krävs en specialistvårdremiss.

För patient från annat land krävs en betalningsförbindelse.

För vilka patienter används PETS: 

  • Alla transporter av kritiskt sjuka barn oavsett orsak, t e x
  •  Barn i ventilator eller i non invasiv ventilation (CPAP; Optiflow, BiPAP)
  •  Barn med hjärtfel 
  •  Barn med PPHN som kräver NO-behandling under transport
  •  Utomlänstransporter och utomlandstransporter
  •  Vuxna traumapatienter till TCK Karolinska Sjukhuset, i samarbete med specialutbildade vuxenanestesiologer och specialistsjuksköterskor.

ANHÖRIGA:

I mån av plats kan en förälder medfölja transporten. Detta avgörs av PETS jouren från fall till fall.

På vår enhet bedrivs forskning och ständiga förbättringsarbeten, det betyder att föräldrar ibland kommer att tillfrågas om deras barn kan delta i någon av våra pågående studier.

Är du patient eller närstående, se länk nedan. Sidan du befinner dig på nu riktar sig till vårdgivare. Länken till patientsidorna tar dig vidare till information som gäller före, under och efter ditt besök på Karolinska Universitetssjukhuset.

Länk till PETS patientsidor

KONTAKT:

Har ni en patient som behöver transport med PETS? Ring i första hand jourhavande barnanestesiolog om patienten ska transporteras till Astrid Lindgrens Barnsjukhus, detta för att säkerställa att plats på BIVA finns etc.

Jourhavande Barnanestesiolog: 08-123 772 22

För transport till annat sjukhus än Astrid Lindgrens Barnsjukhus ring PETS-jouren.

Tel: 070-484 1378

För transport av prematurfödda barn:

Tel: 08-123 70101 

 

Kontaktpersoner

Tova Hannegård Hamrin, ansvarig läkare PETS, 08-123 782 85
tova.hannegard-hamrin@regionstockholm.se

Annika Schön, ansvarig specialistsjuksköterska PETS, 08-123 771 28
annika.schon@regionstockholm.se

Alexander Rakow, ansvarig läkare Neo PETS, 08-123 735 03
alexander.rakow@regionstockholm.se

Åsa Östberg, ansvarig sjuksköterska Neo PETS, 070-167 13 87 asa.ostberg@regionstockholm.se