Långtidsintensivvårdsavdelning (LIVA)

LIVA är en ventilations- tillväxt- och utvecklingsstödjande avdelning som ingår i funktionsområdet Barn perioperativ medicin och intensivvård. Här vårdas barn med långvarigt behov av andningsunderstöd, som till exempel CPAP, respirator och/eller tracheostomi.

Förutom vård bedrivs även utbildning av föräldrar och personliga assistenter för att barnet skall kunna komma hem, med eller utan andningsunderstöd. LIVA har även en mottagningsverksamhet dit tidigare vårade patienter som vistas i hemmet kommer för ex. uppföljning eller byte av trachealkanyl.

LIVA tar emot barn i alla åldrar, och uppdraget omfattar fem vårdplatser varav fyra slutenvårdsplatser (med en längre vårdtid, oftast > 3mån) och en vårdplats för dagvård eller korttidsvård. Korttidsvården utgörs främst av tidigare vårdade barn vid försämringar i grundtillståndet och/eller för bronkoskopier och operativa ingrepp i trakealmrådet.

Då LIVA är den enda avdelningen av sitt slag i norra Europa tar vi emot barn från hela Sverige, och ibland även övriga Europa.

För remittenter:

Inför en vårdtid på LIVA behöver en remiss skickas till Barn PMI Norrbacka S3:03, att: Paula Ylitalo, Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 171 76 Stockholm

I denna remiss skall det gärna framgå:

-Sjukhistoria och önskade bedömningar under vårdtillfället på LIVA.

-Är remisser skickade från respektive klinik på hemorten för de olika bedömningar till respektive klinik på Nya Karolinska universitetssjukhuset?

-Önskas specifik multidisciplinär bedömning av de olika hälsoprofessionerna under vårdtiden? Fysioterapeut/arbetsterapeut/logoped/dietist?

-Finns aktuell specialistvårdsremiss?

-Patientansvarig läkare på hemorten.

-Vart skall epikris med samtliga bedömningar efter vårdtillfället skickas? Önskas direktkontakt per telefon med patientansvarig läkare på hemorten efter vårdtillfället?

Det finns även möjlighet till multidisciplinär bedömning över videolänk med vårat team inför eller efter ett slutenvårdstillfälle. Videokonferenslänk 10141054@video.sll.se.

Vid frågor angående remissförfarande eller annat, ring oss gärna via Karolinskas växel tel. 08-51770000.

Jobba hos oss