AITT - Avancerad IntensivvårdsTransportTeam

AITT är en del av Funktion Barn Perioperativ medicin, intensivvård och transport vid Karolinska Universitetssjukhuset. AITT utför intensivvårdskrävande transporter dygnet runt av vuxna patienter, både inom Sverige och utomlands. Även patienter med förhöjt övervakningsbehov kan komma i fråga för vår hjälp.

AITT utför vuxenintensivvårdstransporter med ett specialiserat team bestående av intensivvårdsläkare och intensivvårdssjuksköterska med särskild transportkompetens.
Transporterna sker mellan sjukhus inom och utanför Sverige och utförs med ambulans, intensivvårdsbuss, helikopter eller ambulansflyg beroende på patientens behov, avstånd och väderförhållanden.
AITT är en mobil intensivvårdsenhet och målsättningen är att vårdnivån som patienten behöver ska kunna upprätthållas under hela transportkedjan.

För transport, vänligen kontakta AITT jour: 08-123 761 50

Vi har en lista för förberedelser (se Checklista remittent inför AITT-transport) som vi gärna vill ha hjälp med innan vi kommer.

Om er transport inte är akut så kan ni fylla i en Transportremiss och maila den till vår funktionsbrevlåda: itc.karolinska@regionstockholm.se

NOTERA att den endast kontrolleras kontorstid, övrig tid kontakta respektive team eller, om osäker på vem ni vill ha tag på, ring Ledningsansvarig läkare ITC: 08- 123 72 112

Kontaktpersoner

Mikael Rolfs, medicinskt ansvarig ITC
08-123 70279
mikael.rolfs@regionstockholm.se

Sebastian Rennerskog, ansvarig specialistsjuksköterska AITT
08-123 707 22
sebastian.rennerskog@regionstockholm.se

Jennifer Weinefelt, administrativt stöd AITT
08-123 750 65
jennifer.weinefelt@regionstockholm.se

Checklista och Transportremiss