Barnuppvaket (BUVA)

Barnuppvakningsavdelningen (BUVA) är lokaliserad i anslutning till barnoperationsavdelningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

På BUVA vårdas majoriteten av alla opererade barn och ungdomar postoperativt, som genomgått anestesi och ett kirurgiskt ingrepp. Alla barn och ungdomar vårdas ur ett familjecentrerat och barncentrerat omvårdnadsperspektiv på en egen övervaksplats. För att säkert kunna bedöma att patienten är redo att flyttas till vårdavdelning eller i förekommande fall till hemmet används utskrivningskriterier enligt poängmodellen Aldrete Recovery Score, vilken tar hänsyn till patientens andning, syresättning, cirkulation, smärta, illamående, operationssår och vakenhetsgrad. På BUVA får två föräldrar/ anhöriga medfölja barnet i vårdutrymmet.

De barn och ungdomar som har behov av andningshjälp postoperativt och de mest komplicerade patienterna, vårdas på intensivvårdsavdelning.

Enheten är öppen dygnet runt med ett reducerat antal platser nattetid och helger.