Barnintermediärvårdsavdelningen (BIMA)

BIMA är en relativt ny enhet och en del av barnintensivvårdssektionen tillsammans med långtidsintensivvårdsavdelningen (LIVA) samt barnintensivvårdsavdelningen (BIVA). På BIMA vårdas kritiskt sjuka barn från nyfödda till 16 år. Barnen kräver inte övervakning i den grad som ges på en intensivvårdsavdelning men behöver mer vård/övervakning än vad en vanlig vårdavdelning kan erbjuda. Till BIMA kommer patienter från intensivvården, från operation, från vårdavdelningar eller från akutmottagningen. Vården bedrivs inom många olika specialiteter så som kirurgi, medicin, neurologi och endokrinologi.

Intagningskriterierna på BIMA är:
• Patient med hotande eller manifest, men potentiellt reversibel, svikt i vitalfunktioner men som inte kräver intensivvårdsresurs.
• Patient som är föremål för behandling som kräver ökad grad av medicinsk övervakning.
• Patienter som inte anses ha hotande svikt i organfunktioner men som är i behov av mer intensiva vårdåtgärder.
• Patienter som vårdas postoperativt och som kräver övervakning av vitalfunktioner, där patienten behöver en högre vårdnivå än vad BUVA (Barnuppvaket) kan erbjuda men inte är i behov av intensivvårdsresurs.