Smärtbehandlingsenheten för barn

Akuta Smärtbehandlingsenheten för barn och ungdomar ingår i funktionsområdet Barn perioperativ medicin och intensivvård . Inom enheten för akut smärta arbetar specialistläkare och specialistsjuksköterskor i smärta. Vi arbetar huvudsakligen med inneliggande barn och ungdomar men har även en öppenvårdsmottagning för barn och ungdomar med ett begränsat antal besök. Vi samarbetar nära med Medicinsk psykologi Solna som tar emot barn och ungdomar med långvariga smärtproblem. Enheten är en öppenvårdsmottagning. Inom enheten arbetar specialistläkare, specialistsjuksköterskor, sjukgymnast och psykologer.

Smärtriktlinjer

Akuta smärtbehandlingsenheten är till för barn med akut smärta och är rådgivare för personal på barnsjukhuset om smärtbehandling.

Vi svarar för behandling av inneliggande barn med smärta efter trauma, kirurgiska ingrepp eller smärta vid olika medicinska tillstånd. Smärtlindring i samband med procedurer, med bland annat lustgas, är ett specialområde inom enheten.

Smärtbehandlingsenheten har varit etablerad på Solna sidan under en längre tid. På Huddinge sidan kommer enhetens arbete initieras under 2015 i och med att resurser för en smärtläkare och en smärtsjuksköterska skapats.

Uppföljning av smärtbehandling

Akuta smärtenhetens viktigaste funktion är att följa upp smärtbehandling på vårdavdelningarna. Barn som efter kirurgi behandlas för sin kirurgiska smärta med olika analgetikainfusioner och kontinuerlig smärtbehandling med lokalbedövningsmedel följs upp av smärtbehandlingsenheten avseende smärta och behandlingseffekt. Detta sker i samband med dagliga ronder på vårdavdelningarna.

Öppenvårdsmottagning

Vi tar emot öppenvårdspatienter i en begränsad omfattning. Inriktningen är utredning och behandling av komplexa smärttillstånd. Vi har ett nära samarbete med Beteendemedicinska smärtenheten, Smärtcentrum Solna.