Smärtbehandlingsenheten för barn

Smärtbehandlingsenheten för barn och ungdomar ingår i funktionsområdet Barn perioperativ medicin och intensivvård. Inom enheten arbetar specialistläkare och specialistsjuksköterskor inom smärtbehandling. Vi arbetar huvudsakligen med inneliggande barn och ungdomar men har även en öppenvårdsmottagning för barn och ungdomar med långvarig smärta där vi kan ta emot ett begränsat antal besök. Vi har ett nära samarbete med Enheten för Medicinsk psykologi, Solna som tar emot barn och ungdomar med långvariga smärtproblem vid sin Beteendemedicinska sektion. Vid Medicinsk psykologi arbetar specialistläkare, specialistsjuksköterskor, fysioterapeuter och psykologer.

Riktlinjer för smärtbehandling vid ALB

Akuta smärtbehandlingsenheten finns till för barn med akut smärta och fungerar som rådgivare för personal på barnsjukhuset avseende behandling av olika smärttillstånd.

Vi svarar för behandling av inneliggande barn med smärta efter trauma, kirurgiska ingrepp eller smärta vid olika medicinska tillstånd. Smärtlindring i samband med smärtsamma procedurer, med bland annat lustgas, är ett specialområde inom enheten.

Smärtbehandlingsenheten har verksamhet på både Solna- och Huddingesidan.

Uppföljning av smärtbehandling

Akuta smärtenhetens viktigaste funktion är att följa upp smärtbehandling på vårdavdelningarna. Barn som efter kirurgi, trauma eller som av annan anledning behandlas för sin smärta med olika analgetikainfusioner och kontinuerlig smärtbehandling med lokalbedövningsmedel följs upp av smärtbehandlingsenheten avseende smärta och behandlingseffekt. Detta sker i samband med dagliga ronder på vårdavdelningarna.

Öppenvårdsmottagning

Vi tar emot öppenvårdspatienter i en begränsad omfattning. Huvudinriktningen är behandling av komplexa och/eller långvariga smärttillstånd. Vi har ett nära samarbete med Beteendemedicinska smärtsektionen inom enheten för Medicinsk Psykologi, Solna.