Barnoperation

Barnoperationsavdelningen ingår i sektion Barnanestesi (BANE), Barnoperation (BOP) och Barnuppvak (BUVA) där högspecialiserade operationer och behandlingar genomförs inom flertalet specialiteter. Operation bemannar sex operationssalar.

Verksamheten består av allmän kirurgi inklusive akutkirurgi, urologi, spädbarnskirurgi, ortopedi, ryggkirurgi, neurokirurgi, brännskade- samt öron-näs- och halskirurgi. Vi har även nära samarbete med ECMO Centrum.

Barnoperation ingår i sjukhusets traumaberedskap och då stor andel av ingreppen är akuta bedrivs verksamheten dygnet runt.