Barn PMI Huddinge

Funktionsområdet består av anestesi- och operationsverksamhet i samband med högspecialiserad kirurgi på barn.

Vår verksamhet i Huddinge.

Barn PMI Huddinge utgör en del av det siteövergripande funktionsområdet Barn PMI. Organisatoriskt tillhör verksamheten Tema Barn och Kvinnosjukvård, sedan 1 juli 2017.

Vi arbetar i flera olika patientflöden, med både elektiva och akuta operationer samt öppenvårdskirurgi.

Inom Barn PMI arbetar vi tvärprofessionellt, här finns undersköterskor, specialistsjuksköterskor inom anestesi och operation samt anestesiläkare.