Barn PMI Huddinge

Funktionsområdet består av anestesi- och operationsverksamhet i samband med högspecialiserad kirurgi på barn.

Vår verksamhet i Huddinge.

Barnoperation Huddinge är en enhet på Karolinska Huddinge som arbetar med barnoperationer. Hos oss finns anestesi- samt operationsmedarbetare som alla jobbar med barnperspektivet i fokus. Vår enhet är en del av Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Inom Barn PMI arbetar vi tvärprofessionellt, här finns undersköterskor, specialistsjuksköterskor inom anestesi och operation samt anestesiläkare. Vi arbetar i flera olika patientflöden, med både elektiva och akuta operationer samt öppenvårdskirurgi. Vår verksamhet är öppen måndag till fredag mellan kl 7-18. Vi har även ett eget preop samt uppvak där samma personal roterar.