Barnanestesi

Barnanestesienheten bemannar sex operationssalar på Astrid Lindgrens Barnsjukhus samt utför extern anestesi vid röntgenundersökningar och procedurbehandlingar på hela barnsjukhuset. Vi söver barn i alla olika storlekar och åldrar.

Det utförs ca 7000 anestesier per år för operationer, behandlingar, provtagningar och undersökningar. Enheten bedriver framför allt högspecialiserad vård. Stor erfarenhet finns även inom postoperativ smärtlindring och olika typer av kärlaccesser.

Barnanestesin har ett nära samarbete med andra specialiteter. Att utbilda narkossjuksköterskor och blivande specialistläkare är ett annat viktigt inslag i verksamheten. Forskning är prioriterat.