Funktion Barn Perioperativ medicin, intensivvård och transport

Verksamheten utgör en av få specialiserade verksamheter för funktionsområdet Barn perioperativ medicin och intensivvård i Sverige och har som uppdrag att bedriva sjukvård på hög internationell nivå. Målet är att vara en ledande universitetsklinik genom att utgå ifrån patientnyttan, säkerhetsrutiner och tillvaratagande av allas kompetens med stöd av forskning, utveckling och undervisning. Ett stort antal av patienterna som vårdas på BIVA/ECMO kommer från andra landsting/länder. Dessa mycket svårt sjuka patienter hämtas på inremitterande sjukhus av verksamhetens transportteam från PETS (Pediatric Emergency Transport Service) eller ECMO. Dessa team gör tillsammans över 200 transporter per år.

Webbredaktör: Annaklara Martin-Löf