Rum för stillhet och mötesplatser i Huddinge

Sjukhuskyrkan finns för dig - patient, närstående och personal. I livets alla skeden.

Sjukhuskyrkan är en del av den andliga vården på Karolinska Universitetssjukhuset, på uppdrag av Region Stockholm. Vi finns för patienter, närstående och personal, oavsett kultur och livsåskådning.

Vi har tystnadsplikt.

Vårt arbetslag är ekumeniskt. På förfrågan kan vi även förmedla kontakt med lokala församlingar, andra trossamfund eller religioner.

Du når oss alla dagar klockan 08.00 till (17.00). Vårdpersonalen kan hjälpa dig kontakta oss.

Rum för stillhet på Karolinska i Huddinge

Till rum för stillhet är alla välkomna att söka stillhet, meditera och be. På Sjukhuskyrkans expedition finns bönematta, kompass och meditationspall, Bibeln på olika språk samt Koranen att låna. 

Öppettider och tillgänglighet

Rum för stillhet är öppet dagligen klockan 06.00-22.00.

Rummet finns på plan 5 i södra hallen. Följ korridoren från huvudentrén gå förbi apoteket, Rum för Stillhet ligger i slutet av korridoren som också går att besökas med rullstol och sjukhussäng.

Samtal

Sjukhuskyrkan kan vara en samtalspartner om stort och smått. Den som besöker oss bestämmer vad vi talar om. Under livet drabbas vi ibland av livskriser och förluster. Sjukhuskyrkan kan då tjäna som resurs för stöd och samtal. Vi för inte journal och har tystnadsplikt. Du är lika välkommen till oss för andra samtal, om du vill dela hopp eller fira en gudstjänst som du hade gjort innan du blev patient.

Mötesplatser under veckan

Måndag

Protestantisk mässa med präst från Svenska Kyrkan eller pastor från Equmeniakyrkan klockan 12.00en gång i månaden. Under hösten: 18/9, 16/10, 13/11 och 11/12.

Tisdag

Middagsbön klockan 12.00 firar vi en andakt med bön, textläsning och musik i Rum för Stillhet. 

Onsdag

Morgonbön 07.30, därefter finns det möjlighet att tända ljus och förbön fram till cirka klockan 08.15.

Avspänning klockan 12.00-12.20. Ledd avslapning för personal. Under hösten-23 6/9-29/11.

Torsdag

Tid för stillhet  klockan 12.00-13.00 anordnas i Rum för stillhet. Då finns det möjlighet att sitta ner och lyssna på musik på CD och tända ljus.

Fredag

De sjukas smörjelse En ortodox gudstjänst som firas klockan 12.00 i Rum för stillhet en gång i månaden. Under hösten-23: 25/8, 29/9, 27/10 och 24/11. Kan också erbjudas enskilt. 

Vi erbjuder även

Enskild nattvard

Nattvard kan firas i sjukrummet enskilt eller tillsammans med närstående.

Förbön

Vi ber gärna tillsammans med dig när du är på sjukhuset.

I Rum för stillhet finns förbönslappar där du kan skriva dina förbönsämnen. Vi ber för dem under dagens andakt.

Dop

Dopet är en kärleksgåva från Gud. Både barn och vuxna kan ta emot den på sjukhuset.

Vigsel

Kyrklig vigsel kan ske på sjukhuset. Flera arbetslagets medarbetare har vigselrätt.

Avsked, utfärdsbön, visning av avlidna

Det kan kännas viktigt att ta farväl av den döde. En enkel andakt, så kallad utfärdsbön, kan hållas antingen i sjukrummet eller i ett särskilt rum för avsked och visning.

Kapellet (som finns vid bårhuset) är ett neutralt rum som kan smyckas utifrån olika trosriktningar.

Kontakt