Rum för stillhet och mötesplatser i Huddinge

Sjukhuskyrkan på Karolinska i Huddinge finns till för dig som patient eller närstående. Du kan träffa präst, pastor, diakon och få kontakt med andra trossamfund. Alla är välkomna oberoende av kultur, tro eller inte tro.

Du når oss alla dagar klockan 8.00 till (17.00). Vårdpersonalen kan hjälpa dig kontakta oss. Vi för inte journal och har tystnadsplikt.

Rum för stillhet på Karolinska i Huddinge

Till rum för stillhet är alla välkomna att söka stillhet, meditera och be. På Sjukhuskyrkans expedition finns bönematta, kompass och meditationspall, Bibeln på olika språk samt Koranen att låna. 

Öppettider och tillgänglighet

Rum för stillhet är öppet dagligen klockan 6.00-22.00

Rum för stillhet finns på plan 5 i södra hallen. Följ korridoren från huvudentrén gå förbi apoteket, Meditationsrummet ligger i slutet av korridoren.

Rummet kan besökas med rullstol och sjukhussäng.

Samtal

Sjukhuskyrkan kan vara en samtalspartner om stort och smått. Den som besöker oss bestämmer vad vi talar om. Under livet drabbas vi ibland av livskriser och förluster. Sjukhuskyrkan kan då tjäna som resurs för stöd och samtal. Vi för inte journal och har tystnadsplikt. Du är lika välkommen till oss för andra samtal, om du vill dela hopp eller fira en gudstjänst som du hade gjort innan du blev patient.

Mötesplatser under veckan

Mässa

Tisdagar klockan 12.00 - 12.30 firar vi en enkel gudstjänst med nattvard i Rum för Stillhet. Vi använder alkoholfri druvjuice, glutenfria oblater. Orgelmusik.

Tid för stillhet

Torsdagar klockan 12.00-13.00 anordnas en stilla stund i rum för stillhet. Musik på CD och ljuständning. 

Vi erbjuder även

Enskild nattvard

Nattvard kan också firas i sjukrummet enskilt eller tillsammans med närstående.

De sjukas smörjelse

Firas i rum för stillhet en gång i månaden, se anslag på sjukhuset. Kan också erbjudas enskilt.

Förbön

Vi ber gärna tillsammans med dig när du är på sjukhuset.

I rum för stillhet finns förbönslappar där du kan skriva dina förbönsämnen. Vi ber för dem under torsdagens andakt/mässa.

Dop

Dopet är en kärleksgåva från Gud. Både barn och vuxna kan ta emot den på sjukhuset.

Vigsel

Kyrklig vigsel kan ske på sjukhuset och kräver en giltig hindersprövning från Skatteverket. Vid borgerlig vigsel kontakta till exempel Huddinge kommun för vigselförrättare.

Avsked, utfärdsbön, visning av avlidna

Det kan kännas viktigt att ta farväl av den döde. En enkel andakt, så kallad utfärdsbön, kan hållas antingen i sjukrummet eller i ett särskilt rum för avsked och visning.

Kapellet är ett neutralt rum som kan smyckas utifrån olika trosriktningar.

Kontakt