Prematur - Född i vecka 25-27 - Barns utveckling

Tänk på att barn utvecklas individuellt. Utvecklingsnivån kan bland annat bero på om barnet har fötts i denna graviditetsvecka eller om barnet har fötts tidigare i graviditeteten.

Utveckling

Utvecklingen av hjärnan fortsätter och börjar expandera så pass att den måste börja veckas, varvid hjärnans vindlingar och fåror uppkommer. Dessa "veck" hjälper hjärnan att fungera mer effektivt och kraftfullt och är mycket viktigt för lärande och intelligens. Barnet börjar känna igen och reagerar på lukten av sina föräldrar vid hud-mot-hud vård. Man kan också se att barnet börjar röra på sig som svar på ljud. Barnet kan reagera på besk smak. Ögonen är fortfarande mycket känsliga och ögats reflex är omoget. Om ljus skärmas av eller dämpas kan det hjälpa barnet att klara av att öppna sina ögon korta stunder.

Huden hos mycket för tidigt födda barn har rikligt med nervtrådar som ligger ytligt. Barnet är därför mycket känsligt och verkar tycka bäst om lugna, varma händer som ligger stilla och ger stöd om barnets kropp.

Rörelsemönstret hos barnet är omoget och beskrivs som plötslig och ryckigt. Man kan se yviga rörelser och sträckningar. Barnet behöver få hjälp med en bekväm och ihopkrupen position i kroppen med händerna nära munnen.

Det kan vara svårt att se om barnet är vaken eller sover då barnet pendlar mellan ytlig sömn och en diffus dåsig vakenhet. Man kan börja ana små korta perioder då barnet är vaket och kanske till och med öppnar sina ögon. Barnet har tillräckligt med energi och kraft för att kunna göra små ljud ifrån sig. Barnet strävar efter lugn och vila för att växa och utvecklas.

Neonatalvård

Under den första tiden i livet behöver barnet högspecialiserad intensivvård och vårdas i en kuvös med varm fuktig luft för att hålla värmen. En normal kroppstemperatur är av stor betydelse för barnets välmående, tillväxt och utveckling. Då hjärnan är omogen är vården av barnet fokuserat på en tyst, lugn och mörk miljö. Barnet vårdas i små bäddnästen specialdesignade för att ge barnet stöd. För att minimera störningsmoment planeras alla omvårdnadshandlingarna noggrant.

Eftersom lungorna är omogna behövs någon form av andningsunderstöd för att andas effektivt och tillräckligt djupt. Till en början behöver många barn respirator, men efter ett tag kan många barn klara av att andas på egen hand med hjälp av till exempel en Cpap (Continuous Positive Airway Pressure). Barnet kan ha en obalans i sin reglering av puls och andning.

Under den första levnadsveckan behöver majoriteten av alla barn ljusbehandling i omgångar på grund av sin omogna lever.

Barnets näringstillförsel är främst via dropp med näringslösning i början. Barnet kan ofta få lite mat i magen med hjälp av en slang (sond) från näsan ner till magsäcken tidigt.

På grund av den tunna huden och det omogna immunsystemet är risken för infektion stor.

Vad kan jag som förälder göra?

Spendera så mycket tid som möjligt hos ditt barn och delta i omvårdnadshandlingarna så att ni får en chans att lära känna varandra. Barn i denna ålder är mycket känsliga för alla slags intryck. De interagerar sparsamt med sin omgivning, men får hjälp av att miljön är lugn och harmonisk och att allt görs långsamt med pauser och gärna med endast ett stimuli eller intryck i taget. Håll därför om ditt barn med mjuka, varma, stilla händer med ett milt mjukt tryck. Hjälp barnet att inta och hålla en bekväm kroppsposition med armar och ben mjukt inböjda mot kroppen och händerna nära munnen eller ansiktet. Barnet är från tiden inne i magen van att känna tydliga gränser runt sig. Prata med en mjuk ton, barnet känner igen din röst. Att hålla en hand över ögonen som en skugga kan hjälpa barnet att titta upp. Låt gärna ditt barn få en tygbit med din doft nära sitt ansikte.

Så snart ditt barn är stabilt kan barnet få komma ut och vårdas hud-mot-hud mot ditt bröst, då det har en rad positiva effekter på barnets utveckling och välmående. Det kan hjälpa barnet att bli mer stabil i sin andning, puls, kroppstemperatur samt matsmältning. Det frisätter även "må-bra-hormoner" hos både dig som föräldrar och hos ditt barn. Personalen hjälper dig att lägga barnet i en bra position så att ni kan få en fin njutbar stund tillsammans.

Du kan börja stimulera brösten för mjölkproduktion. De första energirika dropparna av bröstmjölk (kolostrum) kan ges direkt i barnets mun efter överenskommelse med personalen. När barnet mår bra och är vaken kan barnet få små smakportioner med färsk mjölk. Erbjud napp doppad i bröstmjölk till barnet att suga på.

Ta del av avdelningens hygienrutiner för att hjälpa till att förhindra risken för infektion. Undvik starka dofter, som till exempel parfym, och låt handdesinfektionen torka in i händerna ordentligt innan du håller om ditt barn.

Vi önskar att du som förälder vill delta i den dagliga medicinska ronden och berätta om ditt barn och planera vården tillsammans med hela vårdteamet.

Text: Tullikki Stendahl, Leg. ssk.