Hygien på neonatalavdelningen: hygienguide

Vi välkomnar besök från den närmsta familjen och syskon, så länge de är fria från infektionstecken såsom snuva, hosta, feber, hudinfektioner, diarréer och kräkningar. Besöken begränsas i allmänhet till två personer åt gången.

Ett nyfött barn är i behov av lugn och ro för att växa. För tidigt födda barn är känsligare än andra, till exempel för intryck såsom ljus och ljud.

 

Ingen som kommer på besök bör vara förkyld eller ha annan smittsam sjukdom. Eftersom barn i förskoleåldern löper en ökad risk att smittas av infektionssjukdomar bör man begränsa besök av barn i denna ålder. Det kan även vara lämpligt att undvika miljöer där många samlas, såsom kollektivtrafik eller gallerior. Det går dock mycket bra att vistas utomhus. Om någon i familjen blir sjuk bör denne undvika nära kontakt med barnet, exempelvis pussar eller nysningar i närheten av barnet. God handhygien upprätthålls normalt med handtvätt i tvål och vatten. I infektionstider skall även handsprit användas.

 

Det är även viktigt att alltid hålla inomhusmiljön kring barnet rökfri, då nyfödda och för tidigt födda barns lungor är extra känsliga för irritationen från tobaksrök.

 

Om barnet vårdas på en övervakningssal ska besöket alltid stämmas av på förhand med personal. När det förekommer mycket infektioner utanför sjukhuset kan vi behöva införa besöksförbud för syskon och anhöriga. Om du som är förälder blir förkyld eller får en infektion under vårdtiden ber vi dig rådfråga personal om hur du ska förhålla dig.

Innan du går in på avdelningen

 • Ta av ytterkläder.
 • Ta av armband, klocka och ringar.
 • Tvätta och spria händer och underarmar.
 • Föräldrar ansvarar för att syskon tvättar och spritar händer och underarmar.
 • Använd inneskor eller tofflor under din vistelse på avdelningen (gå inte barfota eller i strumplästen).

Vårdrum

 • Sprita alltid händer när du kommer in på vårdrummet.
 • Om du tappar ett föremål till ditt barn på golvet så ska det bytas ut, tvättas eller slängas.
 • Av hygienskäl får inte mjukisdjur eller privata filtar placeras i säng eller kuvös.
 • Prata med personalen om du vill placera personliga tillhörigheter kring barnets vårdmiljö.
 • Sprita händerna varje gång du ska gå ut från vårdrummet.

Familjerum är också vårdrum

 • Sprita alltid dina händer när du går in på ffamiljerummet.
 • Fäll ihop bäddsoffa, alternativt bädda sängen och se till att så många ytor som möjligt är fria från saker. Då kan sjukhusets lokalvårdare städa på ett bra sätt.
 • Begränsa mängden av personliga tillhörigheter på familjerummet för att underlätta framkomlighet och städning.
 • Ta ut disk efter avslutad måltid, töm sopkorgen och ta ut smutsig tvätt till avsedd plats.
 • Avdelningens egna textilier, NIDCAP-filtar, bäddstöd och bärhjälpmedel tvättas på avdelningen av personal.
 • Sprita händerna varje gång du ska gå ut från familjerumet.

 Föräldrakök

 • Sprita händerna när du kommer till föräldraköket.
 • Städa undan och torka rent efter dig. Diska, alternativt ställ in smutsig disk i diskmaskin efter avslutad måltid.
 • Sprita händerna varje gång du ska gå ut från föräldraköket.

Bröstmjölkspumpning och bröstmjölkshantering

 • Sprita händerna innan du pumpar ut bröstmjölk.
 • Ta därefter fram pumpmaterial: pumpflaska, brösttrattar samt övriga delar till pumpsetet och montera ihop dem.
 • Placera flaskan med urpumpad bröstmjölk på en kylplatta eller i kylskåp.
 • Skölj ur använt pumpmaterial med kallt vatten och lämna på avsedd plats.
 • Sprita händerna efter pumpningen.

Hudnära vård

Under vårdtiden kommer vi att uppmuntra dig som förälder att vårda ditt barn i så stor utsträckning som möjligt hud mot hud. Din egen hygien är därför viktig:

 • Duscha dagligen och undvik starka parfymerade dofter.
 • Lånade bärhjälpmedel återlämnas till personalen för regelbunden tvätt.

Ditt barns omvårdnad

Det är viktigt för ditt barn att du som förälder är delaktig i omvårdnaden. I början behöver du stöd av personalen, men så småningom kan du ta över den dagliga skötseln i allt större utsträckning.

 • Sprita alltid dina händer innan du deltar i omvårdnaden av ditt barn.
 • Lägg nappar, snuttefiltar och mat i den övre delen av sängen eller kuvösen som anses vara den renare delen.
 • Lägg textilier som ska tvättas i den nedre delen av sängen eller kuvösen.
 • Tänk på att sprita dina händer igen om du har varit i kontakt med ytor eller föremål där det finns mycket bakterier, som till exempel mobiltelefon, fotpall eller sop- och tvättsäck.
 • Sprita händerna igen efter avslutad omvårdnad.

Blöjbyten

 • Tvätta stjärten med ljummet vatten när barnet har bajsat.
 • Lägg de använda tvättlapparna och blöjan direkt i en plastpåse eller kasta direkt i en papperskorg.
 • Sprita händerna innan du sätter på en ren blöja.
 • Sprita händerna igen efter avslutat blöjbyte.

Daglig skötning

 • Tvätta händerna med ljummet vatten.
 • När du tvättar ditt barn ska du börja med nsiktet och övre delen av kroppen och avsluta med stjärten.
 • När personalen anser att ditt barn är stabilt nog att bada kan detta ske 1-2 gånger i veckan.
Tillsammans undviker vi smittspridning

Virus och bakterier finns överallt i vår omgivning. De kan spridas med dina händer. För att minska risken för smittspridning finns handsprit utplacerat på många platser på våra vårdytor.

 

Tvätta dina händer när de ser smutsiga ut eller känns smutsiga. Sprita händerna när du tvättat och torkat händerna. Sprita ofta mellan handtvättningarna.

 

Med god handhygien undviker vi smittspridning på avdelningen. Därför är det viktigt att alla följer avdelningens hygienbestämmelser. Om du undrar något, fråga oss gärna!