Optionstudien startar i Huddinge

Nyhet

En ny studie som utforskar induktion i hemmet har startat på Karolinska i Huddinge.

Optionstudien syftar till att besvara om heminduktion är lika säkert och effektivt som induktion på sjukhus. Gravida som passerat v.37+0 som haft en normal graviditet, är friska och planerade för induktion kan komma att tillfrågas om att att delta i studien. Är du intresserad av att delta i studien får du gärna be din barnmorska skriva det när hon kontaktar oss för ställningstagande till induktion. Vill du veta mer? Gå då in på www.optionstudien.se Du kan även kontakta forskningsbarnmorska mikaela.stadig@regionstockholm.se