Karolinska först med hemfödslar

Nyhet

I september 2020 börjar Karolinska Huddinge med hemfödslar inom projektet Min Barnmorska.

Tidigare har det varit möjligt för friska omfödetskor i Stockholm att föda hemma tillsammans med två barnmorskor. Men för ett år sedan upphörde det avtalet. Min Barnmorska är ett projekt där ett litet team av barnmorskor följer den gravida från inskrivning till eftervård, baserat på Karolinska Huddinge. Nu börjar Min Barnmorska även bistå födslar i hemmet. Läs mer här.