Kejsarsnitt (akut)

Om barnet av någon anledning inte kan/bör födas vaginalt kan ett kejsarsnitt utföras. Operationen kan vara planerat långt i förväg eller beslutas om under förlossningens gång. Här kan du läsa mer om vad ett akut kejsarsnitt innebär.

Om förlossningen inte fortgår som den ska kan det bli aktuellt med ett akut kejsarsnitt. Om något avviker från det normala under förlossningen kommer barnmorskan att kontakta läkaren som gör en bedömning av situationen.

Orsaker till akut kejsarsnitt

Orsaker till kejsarsnitt efter att förlossningen har startat kan vara:

  • Tecken på syrebrist eller hotande syrebrist hos barnet (ses genom CTG registrering och laktatprov).
  • Utebliven progress, det vill säga att förlossningen står stilla under många timmar trots att alla möjliga åtgärder för fortskridande har genomförts.
  • Svår sjukdom hos mamman med snabb eller plötslig försämring.
  • Navelsträngen ligger före huvudet eller barnet har vänt sig till fel läge.
  • Prematur (för tidig) förlossning där vaginal förlossning inte rekommenderas.

Det är läkaren som, tillsammans med dig, fattar beslut om det ska göras kejsarsnitt och då bestämmer man också inom vilken tidsperiod det ska göras. Normalt går det mellan 20 minuter och 2 timmar från det att beslutet är fattat tills operationen påbörjas. I sällsynta fall om det är akut fara för mamman eller barnet kan läkaren besluta om ett omedelbart kejsarsnitt.

I operationssalen

När läkaren beslutat om kejsarsnitt kontaktas operationsavdelningen och kommer överens om när man ska komma till operation. Du kan få medicin som gör att livmodern slappnar av och värkarna försvinner. Barnmorskan sätter en kateter i din urinblåsa.

På operationsbordet kommer narkosläkaren lägga en ryggbedövning genom ett stick i ryggen eller genom epiduralslangen om du redan har en sådan som fungerat väl. Narkosläkaren testar att bedövningen har tagit genom att kontrollera känslighet för kyla som går genom samma nerver som smärta.


Därefter tvättar en operationssköterska magen och täcker med gröna pappersdukar som också bygger en "vägg" i höjd med brösten så att mamma och pappa inte ser något. Undvik att titta upp i lampan i taket då den kan ibland reflektera vad som händer på andra sidan väggen, det går också att be att gröna väggen formas lite som ett tält så att det inte går att se lampan om den stör föräldrarna.


Under operationen känns beröring men inte smärta. Operationen går till på samma sätt som ett planerat kejsarsnitt. Operationen tar mellan 30 och 60 minuter men barnet är ute efter bara några minuter. En barnläkaren är ofta på plats för att ta emot barnet.
Du är vaken hela tiden och får hälsa på barnet så fort barnmorskan eller barnläkaren bedömer att barnet mår bra. Vi strävar alltid efter att familjen ska vara tillsammans så mycket som möjligt. Om du får en ryggbedövning kan partnern vara med inne på operationssalen hela tiden. Ibland finns det dock situationer när barnet och mamman separeras, till exempel om barnet behöver vård på neonatalavdelning. Efter operationen får du stanna på en uppvakningsavdelning i väntan på att bedövningen har släppt och du kan röra på benen (ca en till tre timmar) och därefter kommer du till en BB-avdelning.

Omedelbart kejsarsnitt

Om läkaren beslutar om ett omedelbart kejsarsnitt kommer läkare, barnmorska och undersköterska direkt flytta föderskan till operationsavdelningen utan fördröjning. Sängen rullas snabbt till operationssalen. Partner får följa med men kommer att vänta utanför operationssalen tillsammans med någon ur personalen.

Personalen på operationsavdelningen informeras genom en larmknapp, på så sätt är de redo och väntar inne på operationssalen. Eftersom barnet måste födas snabbt sövs kvinnan direkt och operationen kan påbörjas. Barnet är ute efter bara några få minuter från att beslutet fattades. Barnläkaren står på plats utanför operationssalen för att ta hand om barnet direkt.
I dessa ovanliga fall är det självklart viktigt att allt går väldigt fort och det finns väldigt lite tid att ge information till föräldrarna. Vi pratar då noggrant igenom hela händelsen efteråt och förklarar vad som hänt och försöker svarar på alla era frågor.

Här kan du läsa om tiden efter ett kejsarsnitt!