Graviditet och förlossning

Varje familj och födelse är unik. Vi på Karolinska vill möta just era behov och önskemål. Vi ger dig och din partner råd och vägledning under graviditeten och vid start av förlossningen samt eventuell vård av dig eller ert barn efter förlossningen. Välkommen till oss!

Förlossningen i Solna flyttar

Söndag 28 oktober flyttar förlossningen i Solna från sina nuvarande lokaler till nya sjukhusbyggnaden. Under flyttperioden tas de förlossningar som ingår i det högspecialiserade uppdraget om hand i Solna. Vad gäller övriga förlossningar, så kallade vårdvalsförlossningar, kommer under flyttperioden ett antal förlossningar per dygn ske vid något av de andra sjukhusen i länet.

Webbredaktör: Emilie Holmstrand