Graviditet och förlossning

Varje familj och födelse är unik. Vi på Karolinska vill möta just era behov och önskemål. Vi ger dig och din partner råd och vägledning under graviditeten och vid start av förlossningen samt eventuell vård av dig eller ert barn efter förlossningen.

Efterlängtad samvård nu även på Karolinska i Solna

I och med flytten till nya sjukhusbyggnaden kan nu hela Karolinska erbjuda samvård för mammor i behov av vård och deras för tidigt födda barn. En vårdform som är oslagbar ur hälsosynpunkt. Lättare anknytning, bättre amning och minskat behov av smärtlindring. Ja, listan över fördelarna med samvård av mamman och för tidigt födda spädbarn kan göras lång.

Webbredaktör: Emilie Holmstrand