Information om begäran av patientjournal

Ring oss

08-585 860 24

Telefontider idag

09:00 - 11:00

mer information

Fler telefontider:

 • Måndag 09:00 - 11:00
 • Onsdag 09:00 - 11:00

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, C259, Byggnad C2, Södra Hallen, Plan 5

Hitta hit

tider

Tider för drop in

 • Måndag 13:00 - 16:00
 • Tisdag 08:00 - 12:00
 • Tisdag 13:00 - 16:00
 • Onsdag 13:00 - 16:00
 • Torsdag - Fredag 08:00 - 12:00

Enklaste sättet för dig att beställa journalkopia, loggutdrag och begära eller häva spärr i din journal är genom 1177 vårdguidens E-tjänster. Men du kan också vända dig till din behandlande läkare eller till sekreterarna vid mottagningen. Förutom detta kan du även själv läsa och skriva ut dina journaler, via 1177 vårdguidens E-tjänster, från januari 2016 och framåt. Detta gäller, som huvudregel, även för de barn du är vårdnadshavare för.

Journalservice upphör den 1 maj 2020

Till dig som vill beställa journalkopior

Dessa ärenden handläggs fr.o.m. den 1 maj av respektive vårdverksamhet på sjukhuset.

När du framöver vill beställa journalkopior vänder du dig direkt till den/de vårdverksamheter på sjukhuset där aktuella journalhandlingar finns. Kontaktuppgifter till Karolinskas mottagningar och avdelningar finner du här .

Till dig som vill beställa loggutdrag, registerutdrag eller lägga/häva spärrar i journalen

Dessa ärenden handläggs fr.o.m. den 1 maj av Dokumenthantering.

För att läsa om och via e-tjänst efter den 1 maj beställa loggutdrag eller lägga/häva spärr av din patientjournal följ denna länk. Hur du begär ett registerutdrag kan du framöver enbart läsa om via denna länk.

 

Information om begäran av patientjournal

Av sekretesskäl hanterar vi inga beställningar av journalkopior via e-post. Snabbast och enklast beställer du via 1177 vårdguidens e-tjänster. Observera att du måste ha/skapa ett konto för att utnyttja de elektroniska tjänsterna.

Du kan också vända dig till den mottagning där du har varit patient eller till din behandlande läkare. 

Din beställning ska innehålla följande:

 • namn
 • personnummer
 • telefonnummer
 • din underskrift
 • vilken avdelning/vårdenhet du besökte
 • vilket år, helst specifikt datum

Sekretessen gällande din journal

I två fall kan sekretessen för uppgifter i journalen även gälla gentemot dig själv. Den ena situationen är om din behandling skulle bli lidande om journaluppgifter lämnades ut till dig. När behandlingen avslutas upphör sekretessen. Den andra situationen avser om journalen innehåller uppgifter som inhämtats från annan än dig själv och om utlämnandet skulle innebära fara för att den som lämnat uppgifterna eller någon närstående till denne riskerar att lida allvarligt men.

Journaler skickas i rekommenderat brev (rekommendationsavgift tillkommer).

Kostnad för journalkopior

 • Sida 1-9 kostnadsfritt
 • Sida 10 kostar 50 kronor
 • Fler sidor kostar två kronor styck
 • Maxavgift på 300 kronor för kopia av egen eller eget barns patientjournal

Rekommendationsavgift tillkommer. Man kan inte slippa betala avgift genom att dela upp sin beställning på två eller flera tillfällen. Dubbelsidigt räknas som två sidor.

Priserna gäller för privatpersoner, myndigheter, landsting, privatläkare, bolag och stiftelser utanför Region Stockholm (utom i vissa särskilt reglerade fall). Reglerna gällande avgifter är fastställda av Regionfullmäktige inom Region Stockholm.

Att läsa sin journal på plats kostar inget. Du måste dock meddela oss innan du kommer så att vi hinner få fram din journal.

Röntgenbilder 

I likhet med andra journalhandlingar, kan röntgenbilder beställas via röntgenverksamheten.  

Beställning av journalkopior gällande avliden närstående

I beställningen skriver du vilken journal du vill begära, varför du vill begära den samt bifoga ett registerutdrag från Skatteverket där ditt släktskap med den avlidna bekräftas. Du måste även uppvisa egen giltig legitimation. När vi fått in beställningen sker en sekretessprövning. Vid beslut om att handlingarna kan lämnas ut skickas dessa med rekommenderat brev till dig.  

Beställning av en närståendes journalkopior

Fullmakt från den närstående ska bifogas med beställningen. Fullmakten ska vara bevittnad av två personer. Beställaren ska uppvisa egen giltig legitimation. Om begäran kommer med post så ska en kopia på legitimationen bifogas. När vi fått in beställning sker en sekretessprövning. Vid beslut om att handlingarna kan lämnas ut skickas dessa med rekommenderat brev till beställaren.

Beställning av journalkopior skickas till avdelningen/mottagningen du önskar journaler från. 

Sammanhållen journalföring

I dina patientjournaler finns hela din vårdhistoria samlad. Men journalerna finns inte samlade i vården. Vård som du fått hos en vårdgivare syns alltså inte per automatik hos en annan.

Syftet med sammanhållen journalföring är att vårdgivarna ska kunna få tillgång till alla relevanta uppgifter om dig, oavsett hos vilket landsting, kommun eller privat vårdgivare du söker vård hos.

Du har rätt att neka samtycke till att låta andra vårdgivare ta del av dina journaler. men då ansvarar du själv för att informera om vad vårdpersonalen behöver veta för att kunna ge dig god och säker vård. 

Mer information om sammanhållen journalföring, på flera olika språk, finns samlat i en broschyr på denna sida: Sammanhållen journalföring på flera språk

Gemensamt vårdregister

Om du inte kommer ihåg vilka vårdenheter du har besökt på Karolinska Universitetssjukhuset eller vilka andra vårdgivare du besökt så kan du ansöka om ett utdrag ur Gemensamt Vårdregister.  

Av utdraget framkommer det vilka vårdenheter som du har besökt inom Stockholms läns landsting.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • namn
 • personnummer
 • fullständig adress
 • telefonnummer
 • samt vara undertecknat av dig

Skicka ansökan till adress:

Hälso- och sjukvårdsnämnden,
Stockholms läns landsting,
Box 6909,
102 39 Stockholm.

Observera att till den här adressen skickas endast ansökningar om utdrag ur gemensamt vårdregister. Om du vill beställa journalkopior från vårdenheter på Karolinska du vet att du har besökt hittar du mer information om hur du kan göra det under rubriken information om begäran av patientjournal. 

Läs din journal via nätet

E-tjänsten Journal via nätet ger möjlighet att ta del av viss information ur sin journal via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Den äldsta journalinformationen som visas är i de flesta fall från den 1 januari 2016, men undantag finns.

Du kan själv läsa din journal om du är 16 år eller äldre och har ett fullständigt personnummer. En vårdnadshavare kan, som huvudregel, läsa barnets journal om barnet är under 13 år. 

Mer information om Journal via nätet hittar du på 1177 Vårdguiden.     

Inför besöket

Kom ihåg att ta med legitimation.

Är du närstående till en avliden patient och begär journalkopior för denne måste du även komma ihåg att ta med registerutdraget/dödsfallsintyget som styrker ditt släktskap.

Vill du bara läsa din journal måste du kontakta oss innan eftersom det görs en sekretessprövning av handlingen på vårdverksamheten.

Under besöket

Våra tjänster är kostnadsfria men observera att vi tar ut avgifter för materialkostnad vid beställning av journalkopior.

Efter besöket

Frågor efter besöket? Ring via växeln och be att få komma till sekreterarna vid vårdverksamheten, för Huddinge 08-585 800 00 och Solna 08-517 700 00.

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.