Sjukdomar och medicinska tillstånd vi behandlar på barnkirurgi

Här kan du se de olika medicinska tillstånd och sjukdomar vi behandlar.

Barnkirurgiska sjukdomar och tillstånd

Akut pankreatit (bukspottkörtelinflammation) 
Anorektal missbildning (ARM)
Appendicit (blindtarmsinflammation)
Avvikande könsutveckling
Brännskador
Diafragmabråck 
Empyem
Esofagusatresi (medfött avbrott i matstrupe)
Gallvägscystor
Gallvägsatresi (medfött avbrott i gallvägen)
Hirschsprungs sjukdom
Hudförändringar på ansikte och kropp
Invagination
Kylothorax (Läckage av lymfa från vänstra lymfstammen)
Kärlmissbildningar
Lever eller mjältskada
Ljumskbråck och hydrocele
Mekoniumileus (blockering i tunntarmen av den första avföringen från ett nyfött barn)
Nedsvalt batteri
Pylorusstenos (medfödd förträngning av nedre magmunnen)
Tarmatresier (medfött avbrott i mag- tarmkanalen)

Barnurologiska sjukdomar och tillstånd

Blåsexstrofi, epispadi
Disorders of sex development (DSD)
Fimos (förhudsförträngning)
Genitala avvikelser hos flickor
Hypospadi (missbildning av penis)
Icke nedvandrade testiklar
Komplicerade förhudsjukdomar
Neurogen blåsfunktionsstörning
Obstruktioner i de övre urinvägarna
Svåra funktionella blåsfunktionsstörningar
Uretravalvel (medfött hinder i urinröret)
Urogenitala tumörer

 

 Sidan är under uppbyggnad