Våra barnkirurgiska mottagningar

Under länkarna nedan hittar du all information inför ditt mottagningsbesök hos oss

Våra mottagningar inom barnkirurgi

Tillbaka till patient- och vårdnadshavarsidan

Tillbaka till huvudsidan för barnkirurgi