Ultraljud under graviditet

Centrum för fostermedicin finns på Huddinge och Solna. Vi tar emot patienter för frågeställningar som KUB (Kombinerat Ultraljud och Blodprov), rutinultraljud och tillväxtultraljud såväl som moderkaksprov, fostervattenprov, fosterterapi och mer avancerad utredning och behandling. Här finns möjlighet till genetisk vägledning.

Våra ultraljudsmottagningar

Fosterdiagnostik - Du väljer själv!

Du har rätt att få muntlig och skriftlig information om fosterdiagnostik och dess möjligheter, men även om de risker och begränsningar som finns. Alla undersökningar är frivilliga och du väljer själv vilken vårdgivare som ska utföra dem. För att komma till oss krävs remiss, besöket blir då kostnadsfritt. Se gärna denna film om fosterdiagnostik från Region Uppsala

De flesta barn föds friska

Ca 98% av alla rutinultraljud är normala men ibland upptäcker vi något som vi inte på en gång kan avgöra om det är normalt eller inte. Det kan krävas upprepade undersökningar innan du kan få ett besked. Osäkerheten medan du väntar på svar kan vara en påfrestning. Det är också oundvikligt att vi av och till påvisar en mindre avvikelse som inte påverkar livskvaliteten hos ett i övrigt helt normalt foster. Vid ett fåtal tillfällen upptäcker vi en allvarlig fosterskada. I dessa fall erbjuder vi föräldrarna särskild rådgivning och stöd.

Genetisk vägledning

Hos oss arbetar en genetisk vägledare. Genetisk vägledning är en medicinsk konsultation, ett informationssamtal, som går igenom genetiska, medicinska och psykologiska frågeställningar associerade med risken för en genetisk sjukdom i en familj eller i en släkt. Vi har ett nära samarbete med klinisk genetikmottagning i Solna. Hit kan ni även vända er vid funderingar kring hög sannolikhet för trisomi efter KUB undersökning. Läs gärna broschyren Hög sannolikhet för trisomi efter KUB-undersökning- vad händer nu? 

Våra undersökningar & behandlingar