Auroramottagningen Solna

Vi tar emot dig som känner oro och rädsla inför din förlossning.

Att känna oro och rädsla inför sin förlossning är helt normalt. Prata med din barnmorska på mödravårdcentralen om vad just du funderar på. Om du behöver ytterligare samtalsstöd så kan barnmorskan skriva en remiss till oss och du får en kallelse inom några veckor. Du är även välkommen att ringa till oss för att boka tid.

Telefonnummer: 08-12370376

Du hittar oss vid Eugeniavägen 3 (huvudentrén). Ta sedan hiss A till våning 9. Sätt dig i väntrummet (soffa utanför hissarna).

Aurora är morgonrodnadens gudinna i romersk mytologi

Vilka är vi som arbetar på Auroramottagningen?

Vi som arbetar på mottagningen är alla mycket erfarna barnmorskor och arbetar både på Auroramottagningen och på förlossningen. Några av oss har även samtalsutbildning.

Hur går ett aurorasamtal till?

Vi träffas en timme per gång och oftast 1-5 gånger. Din partner är självklart välkommen att följa med. I slutet av samtalet görs en skriftlig planering som vi gemensamt kommer fram till. Planeringen dokumenteras i din journal. Ibland kan samtalsämnet bli känslosamt och om det finns något ni pratar om som du inte vill ska stå i din journal så går det bra att säga det till barnmorskan. Alla som tar hand om dig på förlossningen, både barnmorskor och vid behov läkare kommer att kunna läsa planeringen som gjorts tillsammans med din aurorabarnmorska.

Önskar du föda med planerat kejsarsnitt?

En del kvinnor har en önskan att föda med planerat kejsarsnitt på grund av stark oro eller otrygghet inför vaginal förlossning. Kejsarsnitt är en förlossningsmetod som kan medföra högre risk för kvinnan och barnet vilket måste vägas mot fördelarna i varje enskilt fall.

Du som har en önskan att föda med planerat kejsarsnitt, men där medicinska skäl saknas, får träffa en samtalsbarnmorska för att berätta om din oro och gå igenom de möjligheter som finns för att få hjälp. Målsättningen med samtalen är att du ska känna en ökad trygghet inför den kommande förlossningen och få metoder för att hantera och minska oron.

Vid behov träffar du även en förlossningsläkare, som baserat på samtalen hos barnmorskan och din egen berättelse, gör en bedömning av om det finns starka skäl för planerat kejsarsnitt trots att medicinska skäl saknas. Om bedömningen blir att det inte finns skäl för planerat kejsarsnitt, kommer du istället att få erbjudande om fortsatt stöd inför förlossningen och en individuell förlossningsplan. Förlossningsplanen dokumenteras i din journal och är därför tillgänglig oavsett på vilken klinik du föder.

Patientinformation förlossningsplanering