Lung Allergimottagning Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Av-/omboka tid

Kontakta mig

Beställa tid

fler e-tjänster

Ring oss

08-123 700 00

Besök oss

Gävlegatan 55, NB3:01, 17164, Solna

Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

 • Måndag - Torsdag 08:00 - 16:00
 • Fredag 08:00 - 15:00

Diagnoser:

Svår Astma, KOL, lungfibros, sarkoidos, pulmonell arteriell hypertension bronkiektasier, anafylaxi, mastocytos, läkemedelsallergi

Allergimottagningen: 08-123 727 80                                   Lungmottagningen: 08-123 722 98                                                                                                                                                                                                                

Lung och Allergimottagning Solna är en öppenvårdsmottagning som erbjuder specialiserad och högspecialiserad utredning och behandling av alla typer av lung och allergisjukdomar utom lungcancer. Patienter med lättare symptom hänvisas till andra specialistmottagningar inom regionen. Här bedrivs även dagvårdsveksamhet för patienter som får behandling med biologiska läkemedel samt självständiga sjuksköterskemottagningar.  För att komma till oss krävs remiss.

Våra patienter 

Till oss kommer patienter (> 18 års ålder) som  

 • Har en misstänkt svår astma eller svår KOL  
 • Har en nyupptäckt lungsarkoidos eller lungfibros
 • Har utretts eller utreds för sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH)
 • Har återkommande luftvägsinfektioner med /utan bronkiektasier och är i behov av vidare utredning med bronkoskopi
 • Har återkommande allvarliga allergiska reaktioner och/eller misstänkt mastocytos
 • Har allergi och är i behov av allergen immunterapi (AIT) främst mot insektsallergi 

På sjukhuset bedrivs omfattande undervisnings -och forskningsverksamhet. Det kan därför hända att du träffar personer under utbildning när du kommer hit, vi utbildar läkare och sjuksköterskor.  

Eventuellt blir du tillfrågad om att delta i någon av våra forskningsprojekt. Deltagandet är alltid frivilligt

Inför besöket

 • Läs noga igenom kallelsen inför ditt besök. OBS! Om du behöver genomgå lungröntgen före besöket notera att den görs på NKS, Eugeniavägen 3 kom i god tid (cirka 60 minuter före din tid på mottagningen) då köer kan förekomma alternativ gör undersökningen några dagar innan besöket.  
 • Ta med legitimation och frikort (om du har ett) vid besöket.
 • Ta med dig en lista på mediciner som du är ordinerad.
 • Patientavgiften är 250 kronor om du inte går gratis enligt smittskyddslagen.
 • Om du är förhindrad att komma måste detta meddelas senast 24 timmar före bokat besök.
 • Ej avbokad eller för sent avbokad tid debiteras även om du har frikort.
 • Du kan kontakta oss antingen genom 1177 Vårdguidens e-tjänster eller på telefon, se kontaktuppgifter högst upp på sidan.
 • Om du ringer oss får du lämna telefonnummer och personnummer så ringer vi upp dig senare under dagen.

Under besöket

 • Anmäl dig i Centralkassan på Eugeniavägen 3 eller på Gävlegatan 55. Vår adress är NB3:01
 • Om du får vänta längre än 30 min. efter inbokad tid har du rätt att få tillbaka patientavgiften. Det gäller om du begär det i direkt samband med ditt besök.
 • Medan du är på besök kan det bli aktuellt med provtagning. Detta görs medan du är kvar på mottagningen.
 • I samband med besöket kommer vi överens om hur din fortsatta vård ska se ut.
 • Vid ditt besök träffar du antigen specialistläkare eller läkare under specialistutbildning (ST läkare) samt sjuksköterska eller undersköterska beroende på vilken undersökning ditt besök avser.

Efter besöket

 • Svar på eventuella prover och undersökningar får du av ansvarig läkare via brev, telefonsamtal eller vid kommande återbesök.
 • Om din vårdgivare rekommenderat återbesök kan ny tid i regel ordnas i samband med besöket eller så blir du kallad per brev vid senare tillfälle.
 • Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor. Du kan kontakta oss per telefon eller via 1177 Vårdguidens e-tjänster

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.