Ska du skrivas in för en planerad operation?

Vad du bör veta inför ett inskrivningsbesök

I din kallelse finns det angivet vilken dag och tid som du ska skrivas in samt vilken dag ditt ingrepp är planerat till.

Tillsammans med kallelsen får du också en hälsodeklaration och ett formulär inför inskrivningsbesöket. Det är viktigt att att du fyller i det medskickade materialet och tar med det till inskrivningsbesöket. Om du äter blodförtunnande läkemedel är det viktigt att du kontaktar din kontaktsjuksköterska så fort du fått din kallelse. Skriv gärna ner dina frågor och ta med till inskrivningsbesöket.

  • Vid inskrivningsbesöket kommer du träffa sjuksköterska och läkare för att förberedas inför ditt ingrepp. Beroende på vad du ska göra kan du även behöva träffa arbetsterapeut eller fysioterapeut (sjukgymnast). Det kan även krävas att du genomgår en röntgenundersökning. Vid ditt inskrivningsbesök kommer du få information om vad som gäller för just dig.

Tag med till inskrivningsbesöket:

  • Aktuell läkemedelslista och eventuellt Warankort
  • Telefonnummer till närstående
  • Läkemedel som du kan behöva ta under dagen