Om i tumör hjärna och ryggmärg

Vad är en tumör i hjärna och ryggmärg, hur ser behandlingen ut, vad är ett standardiserat vårdförlopp?

Tumörer i hjärna och ryggmärg

Det finns många olika typer av tumörer i centrala nervsystemet och de kan växa snabbt eller långsamt. En del tumörer växer välavgränsat medan andra växer mer diffust. För att närmare utreda sjukdomen behöver du i första hand genomgå en datortomografi- och magnetkameraundersökning. Resultatet av denna undersökning är viktig inför fortsatt planering.

Många patienter behöver behandling mot olika symtom, till exempel medicin mot hjärnsvullnad, kramper eller illamående. Behandlingsrekommendationerna skiljer sig mycket åt beroende tumörtyp, tumörens läge och ditt hälsotillstånd. En del tumörer behöver opereras. Ibland är det möjligt att ta bort hela eller stora delar av tumören. Ibland tas ett vävnadsprov - en så kallad biopsi. Vissa tumörer kan behandlas med strålning och/eller cytostatika (kemoterapi/cellgift).

För att komma fram till den bästa behandlingen för varje enskild patient diskuteras det på en multidisciplinär konferens där läkare från olika specialiteter deltar. När läkaren vet vilken typ av tumör just du har kommer du få personligt riktad information om just din diagnos och behandling.

Du avgör alltid själv om du vill acceptera föreslagen behandling. Tveka aldrig att fråga din läkare eller kontaktsjuksköterska om det är något du undrar över.

På 1177 kan du läsa mer om hjärntumör

Standardiserade vårdförlopp

Utredningen av de en del hjärntumörtyper ska följa ett så kallat standardiserat vårdförlopp. Det innebär att alla som utreds i Sverige ska bedömas så lika som det går. Det är beslutat vilka undersökningar som ingår i utredningen och hur fort en utredning bör ske.

Ett standardiserat vårdförlopp startar vid en välgrundad misstanke om cancer. Vilka särskilda besvär eller provsvar som klassas som välgrundad misstanke är fastställt för varje diagnos.

Du ska få information om att läkaren har startat utredning enligt standardiserat vårdförlopp, vad det innebär och vad du kan förvänta dig. Många undersökningar kommer att bokas in under en kort tid och det är bra om du är tydlig med hur personalen säkrast kan nå dig.

Du har rätt att avstå en undersökning och avsluta det standardiserade vårdförloppet.