Barn hjärtcentrum Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-585 850 60

Telefontider idag

09:00 - 12:00

mer information

Fler telefontider:

  • Måndag - Fredag 09:00 - 12:00
  • Tidsbokning/rådgivning: 08-517 777 70

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Barnmottagningen Albatross, Barnhjärtcentrum Stockholm-Uppsala, B57, HUDDINGE

Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Fredag 08:00 - 16:00

Barnhjärtcentrum-Huddinge är beläget på Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Vi utreder barn och ungdomar med misstanke om hjärtfel och följer upp de som visar sig vara sjuka.

Till vår mottagning i Huddinge kommer barn i alla åldrar, från nyfödda till tonåringar.

Många barn, särskilt sådana som remitteras på grund av blåsljud, visar sig vara helt friska.

Bland hjärtfelen är många lindriga, medan ett fåtal är symptomgivande och allvarliga.

De flesta hjärtfel kan idag opereras med goda resultat. Operationer av barn med hjärtfel utförs inte hos oss, utan på barnhjärtcentrum i Lund eller Göteborg, dit alla sådana operationer i hela landet har centraliserats. Vi utreder barnen inför operationerna och följer sedan upp dem efteråt.

Vissa hjärtfel som tidigare krävde operation kan idag behandlas hos oss med lindrigare metoder via så kallad kateterteknik. Denna metod utförs på Karolinska universitetssjukhuset i Solna av specialiserade barnkardiologer.

 

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Barnhjärtcentrum i Huddinge finns på plan 5, Barngatan B57.  Mottagningen är en del av Barnmottagningen Albatross på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Remiss krävs för att komma till Barnhjärtcentrum.

Ring mottagningen om du behöver information eller rådgivning,

Barn och ungdomar under 18 år betalar ingen avgift. Om du uteblir utan att ha avbokat besöket senast 24 timmar innan, debiteras du patientavgiften till specialistläkare.

Vi följer upp kvalitén genom att dokumentera i kvalitetsregistret Swedcon som är ett nationellt register för medfödda hjärtsjukdomar.

Broschyrer på olika språk

 

Under besöket

Till Barnhjärtcentrum kommer barn och ungdomar för att undersöka hjärtat. På mottagningarna arbetar barnkardiologer, barnsjuksköterskor och biomedicinsk analytiker, de som är närvarande vid besöken framgår av kallelsen.

De undersökningar som ingår är vanligen längd och vikt, EKG där hjärtats rytm och elektriska aktivering undersöks och ekokardiografi, ultraljud på hjärtat som framställer anatomi och funktion.

Andra undersökningar som utförs är arbetsprov, 24-timmars EKG, 24-timmars blodtrycksmätning och svettest. I regel utförs dessa undersökningar vid annat tillfälle än vid mottagningsbesöken.

Besöken brukar ta 20-60 minuter i anspråk.

Efter besöket

På läkarbesöken ges svar på resultatet under mottagningstillfället, vid nybesök skickas även resultatet till remitterande läkare.

Om barnkardiologen bedömer att det behövs ett återbesök sätts ditt barn på väntelista och kallas när det blir dags. Återbesök kan ske hos läkare, sjuksköterska eller biomedicinsk analytiker.

De undersökningar som utförs av biomedicinska analytiker eftergranskas alltid av barnkardiolog innan svar skickas till remitterande läkare. Vid återbesök skickas resultatet och eventuell information om uppföljning hem via brev.