Barn akuttransport PETS Solna

Besök oss

Eugeniavägen 23, C4:63, 17164, Solna

Hitta hit

PETS (Pediatric Emergency Transport Service) är en specialiserad enhet som utför intensivvårdskrävande transporter av svårt sjuka barn mellan olika sjukhus. PETS utgår från Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB) i Stockholm, men utför transporter i hela Sverige, och även utomlands.

Intensivvård för barn finns bara på några få ställen i Sverige, och det sjukhus ditt barn vårdas på kanske inte har någon barnintensivvårdsavdelning (BIVA). Fastän personalen på det sjukhus ditt barn vårdas på har utfört alla nödvändiga åtgärder för att behandla och ditt barn på bästa sätt, så kan det ändå vara nödvändigt att transportera barnet till en BIVA för ytterligare specialist vård.

PETS möjliggör att transporten blir så säker som möjlig. Vi skickar ut ett team från BIVA till det sjukhus ditt barn vårdas på. Vi har med oss all utrustning som behövs för att stabilisera och vårda ditt barn under intensivvårdsmässiga förhållanden. Vi hjälper till att stabilisera ditt barn på plats innan avfärd och övervakar och behandlar ditt barn på samma sätt som på BIVA under hela transporten till mottagande sjukhus.

Vårt team består av en barnintensivvårdsläkare och sjuksköterska med lång erfarenhet från barnintensivvård och/eller barnanestesi. Ibland följer också en undersköterska från BIVA med i transporten. Beroende på avstånd mellan sjukhusen så sker transporten i ambulans eller flyg.

Inför besöket

Det är den läkare som vårdar ditt barn på det lokala sjukhuset som tar kontakt med oss. Vi kan då hjälpa till med rådgivning och arbetar hela tiden tillsammans med det lokala teamet på plats. Vårt mål är att ge intensivvård av högsta kvalitet till ditt barn, från det ögonblick vi hör talas om barnet till dess att vi har avlämnat honom/henne på mottagande sjukhus.

Under besöket

Vi kommer övervaka och behandla ditt barn under transporten. Det kan betyda att barnet har flera slangar och sladdar kopplade till sig. Med hjälp av övervakningsutrustningen kan vi se hur ditt barns hjärta slår, mäta blodtryck och kroppstemperatur.

Vi kan också mäta nivå av syre i blodet. Barnet kommer alltid att ha minst en slang som går in i ett blodkärl. Det är nödvändigt för att kunna ge de läkemedel och ibland vätskor som behövs. Via slangen i blodkärlet kan man också ge smärtstillande och rogivande läkemedel. Om ditt barn behöver hjälp att andas så kommer en slang att föras via näsa eller mun till barnets luftstrupe. Slangen är kopplad till en maskin (respirator) som hjälper ditt barn att andas. Behöver ditt barn extra syrgas så kan vi ge det via respiratorn.

Om det är möjligt så erbjuder vi en förälder att medfölja i transporten. Ibland har vi inte den möjligheten och då ber vi det sjukhus ditt barn vårdas på att arrangera transporten för er föräldrar.

Om du medföljer transporten så måste du hela tiden sitta ner och vara fastspänd i stolen. Under transporten kan vårt team bara förklara vilken behandling de ger och varför om de har tid till det, deras huvuduppgift är att ha högsta möjliga fokus på ditt barn under transporten. Du måste hela tiden följa de instruktioner som vår personal ger. En sammanfattning av transporten ger teamet när de har lämnat av ditt barn på mottagande sjukhus.

Efter besöket

När vi har kommit fram till mottagande sjukhus så lämnar PETS en rapport till personalen som skall ta över vården av ditt barn. Barnet lyfts över i en säng och vi ser till att all övervakning och apparatur kommer på plats. Om ingen av er föräldrarna har medföljt transporten kommer en medlem ur vårt team att ringa upp er och berätta att vi kommit fram och hur transporten har gått.

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.