Pedagogisk hörselrehabilitering vuxna Rosenlund

Att leva med hörselnedsättning orsakar ofta ett kommunikationshinder i sociala sammanhang. Det kan ge följdsymtom som trötthet, stress och utanförskap.

Vi planerar tillsammans med dig behovet av hörselpedagogiska insatser. Vi erbjuder insatser individuellt eller i grupp.

Varför kan du behöva träffa en hörselpedagog?

Syftet är att öka medvetenheten om hörselnedsättning, dess konsekvenser samt hur man kan underlätta i olika kommunikationssituationer. 

Besöken kan innehålla:

  • kunskapshöjande insatser om din hörselsituation
  • samtal om att lära sig att leva med hörselnedsättning
  • tips och råd om kommunikationsalternativ och strategier

Grupprehabilitering erbjuds vid behov och föregås alltid av en individuell bedömning.

 

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Tillsammans med dig gör vi en kartläggning av funktionsförändring, omgivning, aktiviteter men också av personens resurser. Därefter upprättas vid behov en rehabiliteringsplan eller andra åtgärder.

Under undersökning eller behandling

Besöket beräknas ta 30-60 minuter. Vid behov bokas skrivtolk.

Efter undersökning eller behandling

Du planerar ev. återbesök/uppföljning tillsammans med din hörselpedagog.