Hörapparatutprovning Vuxna Rosenlund

Hörapparaterna är alltid inställda efter det individuella behovet av förstärkning och det kan i början kännas ovant med alla nya ljud eftersom du ställs inför ett nytt sätt att höra.

Utprovningen kräver cirka 4 besök på enheten och pågår under 2 - 6 månader.
Besökstiden varierar mellan 45-60 minuter. Hörapparatsortiment är kvalitetssäkrat och har modern teknik. Det är viktigt att använda hörapparaterna så mycket som möjligt, helst dagligen, för att vänja sig vid alla ljud man inte har hört på länge. En hörapparat förstärker alla ljud, både tal och omgivningsljud. Ljudet kan upplevas ovant och främmande. Den egna rösten kanske hörs på ett annat sätt än tidigare.

Man kan förvänta sig att hörapparaten hjälper bäst vid

  • samtal mellan två personer
  • lyssnande i lugn miljö
  • i offentliga lokaler där det finns teleslinga, till exempel på teater och i kyrka

Situationer där hörapparaten kan fungera mindre bra är

  • i bullrig miljö
  • i bilen och ute i trafiken
  • vid samtal med flera personer samtidigt

För att du ska få en god användning av hörapparaten krävs

  • ett aktivt deltagande och att du verkligen är motiverad till att bli hjälpt
  • daglig användning och träning
  • att känna till hörapparatens begränsningar och möjligheter
  • en stor portion tålamod

Under hörapparatutprovningen kan det underlätta om anhöriga är delaktiga genom att kanske följa med dig på besökstillfällena eller att ta del av informationen.

Som ett komplement eller utifrån dina behov, kan vi erbjuda besök till hörselpedagog, kurator eller psykolog.

 

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Om du har haft hörselhjälpmedel tidigare så kan det vara bra att ta med den senaste hörapparaten som du har fått.

Under undersökning eller behandling

Vad sker vid besöken hos din audionom?

Första besöket

Hörselkontroll och därefter information av audionom. Vi kartlägger tillsammans ditt hjälpbehov och fattar beslut om lämpliga hörhjälpmedel. Utgångspunkt är patientens individuella behov och personliga önskemål och förutsättningar. Avtryck tas av hörselgång för tillverkning av en hörapparatinsats.

Andra besöket

Nu provas hörapparat ut och noggrann förstärkarinställning görs av audionom, därefter ges skötsel- och användarinformation både muntligt och skriftligt.

Tredje besöket

Idag görs en utvärdering av resultatet med eventuella justeringar och kompletterande hörselmätningar. Förskrivningsavgiften för hörapparat är 600 kronor, då ingår alla hörhjälpmedel som du är berättigad till, alla besök under utprovningen samt framtida service, reparationer och jourbesök.

Efter undersökning eller behandling

Kvalitetsuppföljning

Tre månader efter avslutad utprovning får du ett brev hem eller via e-post, med frågor om hur du har uppfattat hörselrehabiliteringen och dina besök hos oss. Vi hoppas att du svarar på denna frågeenkät som är en viktig del av vår kvalitetssäkring och som hjälper oss att motsvara dina och andras förväntningar och önskemål om en god hörselrehabilitering.