Kristallsjukan - godartad lägesyrsel Huddinge

En öronsjukdom som ger yrsel vid lägesändringar.

Vad är orsaken?

"Kristallsjukan" beror på att otolitstenar ("kristaller") har lossnat från sin vanliga plats i örats balansorgan, och hamnat i en av balansorganets båggångar. "Kristallernas" funktion på sin normala plats är att hjälpa till att känna igen lägesändringar av kroppen/huvudet. När "kristallerna" finns i en båggång, framkallas i stället rotatorisk yrsel när man ändrar läge åt ett speciellt håll. Vanligen kan man inte finna någon förklaring till varför en patient får "kristallsjukan". Tillståndet drabbar oftare kvinnor än män. "Kristallsjukan" kan dock också komma efter skallskada och efter vestibularisneurit (virus på balansnerven).

Vilka är symptomen?

Symptomen är mycket typiska med rotatorisk yrsel i 5-15 sekunder när man lägger sig ned, vänder sig i sängen eller sätter sig upp. I upprätt ställning kan man bli yr när man lutar huvudet framåt eller bakåt. Symptomen börjar för det mesta på morgonen, till exempel när man sätter sig upp eller när man vänder sig i sängen för att stänga av väckarklockan.

 

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

"Kristallsjukan" går för det mesta över av sig själv på några veckor. Den har dock en tendens att återkomma och cirka hälften av patienterna får ytterligare någon episod med sjukdomen. "Kristallsjukan" kan oftast enkelt behandlas.

Under undersökning eller behandling

Behandlingen innebär att man men en rad huvudrörelser flyttar ut "kristallerna" ur båggången så kallad "repositionering". Behandlingen är ofarlig, men bör göras av en person med god kunskap om sjukdomen och som kan diagnostisera vilken båggång och vilken sidas balansorgan som behöver behandlas.

Efter undersökning eller behandling

Efter behandling minskar yrseln direkt hos mer än 85 % av patienterna. Några patienter får en nytillkommen ostadighet efter behandlingen. Denna är ofarlig, och går över av sig själv inom någon dag. Närmaste timmarna efter behandlingen bör man inte lägga sig ned och man bör undvika kraftig framåt- och bakåt-böjning av huvudet. Den första natten efter behandlingen rekommenderas en extra kudde under huvudet.

Patienter med återkommande problem, och de som inte blir symptomfria efter behandling, får ibland lära sig egenbehandling. Denna görs lämpligen direkt efter uppstigandet om man på morgonen eller under den gångna natten haft lägesberoende yrsel.