Hörseltest för nyfödda Huddinge

Idag erbjuds alla föräldrar att göra ett hörseltest på sitt nyfödda barn. Syftet är att upptäcka hörselskador tidigt för att kunna sätta in hjälpmedel och på så sätt möjliggöra en god språkutveckling hos barnet.

Mätningen erbjuds alla nyfödda på BB efter något dygn. Om det inte blir gjort
under BB-vistelsen eller om barnet måste omtestas görs det i samband med
återbesöket då PKU-provet ska tas.

Inför undersökning eller behandling

Testmetoden som är snabb och fri från obehag infördes år 2005 i Stockholm och utförs idag som rutin över hela landet.

Informationsfilmer på flera språk

 

Informationsblad

Hörseltest för nyfödda

 

 

Under undersökning eller behandling

OAE

Metoden otoakustiska emissioner innebär att en liten propp som innehåller en sändare och mikrofon placeras i barnets öra. När sändaren skickar iväg klickljud sätts hårcellerna i innerörat i rörelse. Dessa rörelser avger ett svagt ljud som tas upp av mikrofonen. Ljudet blir därmed kvittot på att inga hörselskador finns i innerörat. Om hörselmätningen inte ger normalt resultat kan hörseln ändå vara normal. De tekniska förutsättningarna vid mätningen kan påverka resultatet, till exempel om barnet har fostervatten eller fosterfett kvar i hörselgången. Skulle resultatet bli otillfredsställande görs testet om.

Efter undersökning eller behandling

Endast hos 1-2 av 1000 nyfödda finner man en medfödd hörselnedsättning. Dessa barn följs upp vid hörselkliniken. Även om det nyfödda barnet har normal hörsel, kan hörselproblem uppkomma senare, framförallt till följd av mellanörekatarr. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på barnets hörsel- och språkutveckling.