Hörselundersökningar Huddinge

Hörselmätningar kan utföras med högtalare, hörlurar, benledare (en ljudvibrator som placeras bakom örat) och bildskärm/tittlåda. Mätningarna kan också användas som verifieringsmätningar med och utan hörapparat.

Vanliga tecken på nedsatt hörsel är

  • man hör sämre än andra och måste ofta fråga om
  • man tycker att andra börjat tala otydligt och svagt
  • det känns som man har lock för örat
  • det susar eller piper i örat
  • man har svårt att uppfatta då många talar samtidigt

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Vad orsakar nedsatt hörsel?

Orsakerna till att man hör sämre kan vara många. Den vanligaste är att kroppen och hörselorganen åldras. Sjukdomar, skador eller ärftliga förändringar i örat är andra vanliga orsaker. Hur besvären behandlas beror på var i örat problemen uppstått.

Under undersökning eller behandling

Hörseltest på små barn 0 - 4 år Observationsaudiometri

Barnet kan sitta i förälderns knä. Högtalare och bildskärm finns på båda sidor om barnet. När barnet reagerar på ljudet visas en bild som "belöning" vilket gör att beteendet förstärks. Barnet lär sig snabbt sambandet mellan ljud och bild, vilket gör att barnets blick dras till skärmen varje gång ett ljud hörs.

Lekaudiometri

Barnet får höra ljud från högtalare på var sida eller genom ett par hörlurar. Audionomen som utför testet lär först barnet att flytta en kloss eller annan leksak varje gång som ljudet hörs.

Tonaudiometri

Tonaudiometri är den vanligaste hörselundersökningsmetoden. Toner med olika styrka och frekvens presenteras i hörlurar. Du svarar med att trycka på en knapp när du hör minsta lilla signal. Den nivå där tonen nätt och jämt är hörbar noteras i ett audiogram som en bild av din hörsel.

Talaudiometri

Förmågan att urskilja tal kan bedömas med olika taltester, t ex taltest där ett störande ljud samtidigt hörs. Detta för att efterlikna verklig miljö med bakgrundsljud och på så sätt spegla graden av problem att höra i bullrig miljö.

Impedansmätning

Här vill man undersöka hur trumhinna och mellanöra fungerar. En tättslutande propp placeras i hörselgången, en ton hörs och lufttrycket i hörselgången ändras lite (känns ungefär som när det slår lock för örat). Därefter undersöks responsen i en av mellanörats små muskler. Genom att ge några relativt starka signaler kan vi se  stapediusmuskelns reflex.

Hjärnstamsaudiometri (ABR - Audiometry Brainstem Response)

Hjärnstamsaudiometri är en elektrofysiologisk metod för att utesluta att eventuella hörselsymtom beror på hörselnerv- eller hjärnstamsskada. Örat stimuleras med ett knattrande ljud som skapar aktivitet i innerörat och hörselnerven. Aktiviteten registreras automatiskt genom elektroder som placeras bakom öronen och i pannan.

OAE - otoakustiska emissioner

OAE är ett sätt att testa inneörats funktion. Ljudklickar ger upphov till ett svagt eko från ett friskt öra och används som ett komplement till övriga hörseltest. Testet används även vid hörselscreening på nyfödda barn.

Efter undersökning eller behandling

Undersökningsresultat bedöms och du får information av din läkare eller audionom. Åtgärd diskuteras och eventuell remiss skrivs.