Vårdavdelning K72 Gastrocentrum Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Kontakta mig

Journalservice

Ring oss

08-585 802 72

Besök oss

Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, Kirurggatan K72, plan 7

K72 är en avdelning för patienter med planerade ingrepp i mag- och tarmkanalen. Här utreds och behandlas du för kirurgiska eller medicinska åkommor i till exempel matstrupe, magsäck, bukspottkörtel, lever, gallvägar och tunntarm. Den ungefärliga vårdtiden är 2-3 dygn.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Ta med dig bekväma kläder, tofflor/inneskor, toalettartiklar och om du äter något speciellt läkemedel. Lämna värdesaker hemma. De flesta av våra patientrum är tvåbäddssalar. Majoriteten av vårdplatserna har egen TV, gemensam TV finns även i patientmatsalen.

Ta med dig giltig legitimation.

Under besöket

Majoriteten av våra patienter blir kallade till avdelningen dagen innan ingreppet. Då blir du inskriven av en sjuksköterska och av en läkare. Vi tar blodprover och kontrollerar blodtryck, puls, temp med mera. Du får information om ingreppet och om eventuell fasta.

Efter ingreppet övervakas du enligt rutin för det ingrepp du har genomgått. När du mår bra och kan äta blir du utskriven.

Avdelningen bemannas av sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Vi har också nära samarbete med dietister och fysioterapeuter.

Måltiderna serveras i patientmatsalen där det även finns fri tillgång till dryck, kaffe, te, näringsdrycker och mellanmål.

Många av våra patienter och medarbetare är allergiska varför det råder blomförbud på avdelningen.

Efter besöket

Vid utskrivning sker ett utskrivningssamtal där du bland annat får information om eventuell fortsatt behandling eller vård efter hemgång.

Om du har frågor gällande ditt ingrepp eller fortsatt behandling efter utskrivning hänvisar vi dig till våra mottagningar.