Postoperativ Vårdavdelning Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-123 700 00

Besök oss

Eugeniavägen 3, B6:19, 17164, Solna

Hitta hit

Hos oss vårdas vuxna patienter från hela sjukhuset för vård och övervakning i samband med operation, intervention eller behandling i kombination med någon form av anestesi (narkos/sövning/bedövning). Avdelningen är öppen dygnet runt veckans alla dagar. Hos oss arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, olika typer av läkare och fysioterapeuter. Då vi är en avdelning på ett universitetssjukhus har vi nya kollegor under inskolning, blivande kollegor under utbildning samt bedriver forskning med syfte att förbättra och utveckla vården.

Du ligger i ett eget avgränsat utrymme med sjuksköterska och undersköterska i din närhet.

Hur länge du behöver vårdas hos oss varierar, det beror på vad du genomgått, vilken form av anestesi (narkos/ sövning/ bedövning) du har fått samt hur du mår. Det är din ansvariga sjuksköterska som i samråd med narkosläkaren avgör när du får åka tillbaka till din avdelning.

Under tiden hos oss så övervakar vi bl.a. din andning, blodtryck och puls med en övervakningsmonitor. För att kunna ge dig den vård och behandling som du behöver så kommer vi att fråga dig om t.ex. smärta och illamående upprepade gånger.

Lungorna kan påverkas i samband med sövning och du kommer om det behövs att få instruktioner om olika typer av andningsgymnastik. I de allra flesta fall underlättar det din återhämtning att du att börjar röra på dig (i/ runt sängen) och dricka så snart som det är möjligt, vilket vi hjälper dig med.

Beroende på vad du genomgått kan du vara trött, dåsig och omtöcknad, detta blir successivt bättre. Om du behöver vårdas hos oss över natten så erbjuder vi bl.a. öronproppar.

Det finns möjlighet för dig att ringa någon närstående, antingen kan du låna en telefon av oss eller så kan vi hämta din telefon från din avdelning. Det finns möjlighet att ta emot besök av en eller två närstående samtidigt under kortare perioder. Vi har inga särskilda besökstider, detta avgörs individuellt i samråd med din sjuksköterska som ansvarar för planeringen av din vård hos oss. Besök mellan klockan 21 och 08 sker dock endast i undantagsfall.

Inför besöket

Närstående

Av sekretess- och utrymmesskäl erbjuder vi beroende på vilken av enheterna du hamnar på, en möjlighet att ha en eller två närstående hos dig. För föräldrar till barn som skall opereras finns det ett väntrum på avdelningen. Övriga närstående hänvisar vi till övriga utrymmen på sjukhuset.

Under besöket

Smärta och illamående

Har du ont efter din operation får du smärtlindring, kanske i form av en epidural (ryggbedövning) eller läkemedel via blodet. Du kan även få smärtlindrande tabletter. Vi kommer att be dig skatta din smärta på en skala från 0-10 där 0 motsvarar smärtfrihet och 10 är värsta tänkbara smärta. Din skattning av upplevd smärta gör att vi bättre kan styra smärtbehandlingen så att du är så smärtfri som möjligt.

Idag är narkosläkemedlen bättre och illamående efter narkos är inte så vanligt som förr. Skulle du trots allt må illa finns det läkemedel mot detta. Vet du med dig att du har lätt för att bli åksjuk eller har lätt för att må illa ska du säga till i förväg så får du läkemedel som förebygger illamåendet redan innan du sövs.

Läs mer om smärta efter operationen på vårdguiden 1177.se

Efter besöket

När du blivit tillräckligt pigg körs du tillbaka till din vårdavdelning. Du kommer att träffa kirurgen på vårdavdelningen som berättar om hur din operation har gått och din fortsatta behandling.

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.