Mottagning Socialt arbete Solna

Vi flyttar under oktober 2019

19 september 2019, 09:52

Hela eller delar av kuratorsverksamheten i Solna flyttar till nya lokaler under oktober 2019.

Kontrollera alltid din kallelse noga, adressen för ditt besök framgår där.

1177 Vårdguiden e-tjänster

Av-/omboka tid

Kontakta mig

Beställa tid

fler e-tjänster

Ring oss

08-517 776 79

Besök oss

Karolinska vägen 37A, QA11, SOLNA

Hitta hit

Sjukdom och olycksfall innebär förändringar i livet både för dig som är patient och för dig som är närstående. Det kan medföra att du ställs inför nya och ovana situationer. Kuratorn på Socialt arbete kan då vara ett stöd för dig.

 

Har du eller någon närstående drabbats av covid-19?

Med anledning av att många människor i vårt samhälle drabbats av covid-19 har Kuratorsmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge startat en Patienttelefon för patienter som varit inneliggande på Karolinska Universitetssjukhuset.

Om du känner oro för dig själv eller om du är närstående kan vi erbjuda ett första samtal per telefon för bedömning om eventuell fortsatt stödinsats.

Vanliga reaktioner efter en allvarlig händelse såsom covid-19 kan vara;

Overklighet- och tomhetskänslaPåträngande minnesbilderInre oro och sårbarhetOlika kroppsliga reaktioner"Katastrofkänsla"Sömnproblem och mardrömmarÖverlevnadsångest och skuldkänslorRelationen till andra påverkasFrågan om livets mening

Ovanstående symtom och eller reaktioner är normala men drabbar inte alla. Det är sällan att besvären blir bestående. Det är bra att tala med närstående/vänner om dina upplevelser, men om du vill ha stöd eller besvären inte har förbättrats är du välkommen att ringa oss på Patienttelefonen 08-517 727 30

Numret är koppat till en telefonsvarare kl. 08:00-16:00 måndag till fredag, vänligen lämna ett meddelande så blir du uppringd.

Så här får du kontakt med kurator

Är du eller ditt barn patient på Karolinska Universitetssjukhuset (antingen på en mottagning eller om du är inneliggande på en avdelning) så kan du be en sjuksköterska eller läkare att skicka en remiss till kurator. Du kan också själv ta kontakt med kurator via sjukhusets växel, kuratorsexpeditionen, eller Mina vårdkontakter (direktlänk Kontakta mig finns i Kontaktinformationsrutan).

Är du anhörig till en patient på Karolinska Universitetssjukhuset kan du kontakta kuratorn på den klinik där din anhöriga vårdas för mer information om vilket stöd du kan få.

Du som är patient

Kuratorer arbetar utifrån en helhetssyn på människan. Vårt främsta arbetsredskap är samtal utifrån dina behov. Det kan t.ex. handla om ett eller flera stödsamtal i en svår situation, eller rådgivning i en specifik fråga. Kurator kan även ge dig information och vägledning i sociala frågor som rör t.ex. socialförsäkringssystemet, ekonomi.

Om du varit inlagd på sjukhuset kan du ibland behöva någon form av rehabilitering för att underlätta återgången till vardagen. Kurator samverkar då ofta i planeringen tillsammans med andra personalkategorier på och utanför sjukhuset.

Du som är anhörig

När en nära anhörig drabbas av sjukdom eller olycksfall kan du som närstående känna oro och ställas inför praktiska frågor som behöver lösas eller diskuteras. Kontakta kurator på den klinik där din anhörig vårdas för mer information om vilket stöd du kan få. För vissa diagnoser finns samtalsgrupper för anhöriga.

Stöd för barn när förälder är sjuk

När ditt barn drabbas

När ditt barn blir sjukt eller drabbas av olycksfall påverkas hela familjen. Du kan du vända dig till kurator för att få stöd och hjälp för att klara av de påfrestningar som uppstår.

Vår målsättning är att hela familjen ska må så bra som möjligt under barnets sjukdoms- och behandlingstid.

Kuratorer erbjuder samtal utifrån barnets och familjens behov, i samråd med förälder. Kanske behöver någon familjemedlem extra stöd? Du som förälder kanske behöver få möjlighet att samtala utan ditt barn. Det sjuka barnet eller syskonen kan behöva tala med någon vuxen utanför familjen.

Vi kan också ge information och vägledning i sociala frågor gällande till exempel ekonomi, möjlighet att vara hemma hos sitt barn och frågor som rör skola och barnomsorg.

Råd & Stödverksamheten för barn med kronisk sjukdom

Vi har en Råd och Stödverksamhet för familjer med barn som har en kronisk sjukdom och som behandlas på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Syftet är att göra vardagen lättare. Vi erbjuder stödgrupper för barn, föräldrar och syskon. Ibland ordnas utbildningsverksamhet såsom temakvällar och föreläsningar. Kontakta kurator på den klinik där barnet vårdas för mer information om vad som erbjuds för ditt barn/din familj.

Inför besöket

  • Ta med kallelse och legitimation till besöket
  • Före besöket ska du registrera dig i kassa som är angiven i kallelse
  • Om du behöver sjukresa till besöket ska du kontakta din kurator på det telefonnummer som står på din kallelse
  • Tänk på att inte använda parfym eftersom många är allergiska
  • Om du får förhinder, glöm inte att meddela oss senast 24 timmar före besöket

Under besöket

Sitt gärna ner i väntrummet när du kommer till mottagningen, din kurator hämtar dig. Vanligtvis tar besöket hos kuratorn 45 minuter.

Efter besöket

Om du har frågor efter besöket eller om du vill boka ett återbesök vänder du dig direkt till den kurator som du har träffat. Du kan också ställa frågor via Mina vårdkontakter.

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.